Home Blogs van a.s.r. Beter verzekerd tegen overstromingen

Beter verzekerd tegen overstromingen

17 oktober 2019

Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen door hevige neerslag toe. Deze kunnen ontstaan door het falen van waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Je staat er niet dagelijks bij stil maar hierdoor is het grootste deel van Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarom breiden wij de verzekering voor gebouwen en hun inhoud uit met een overstromingsdekking. Vanaf 2020 zijn onze klanten nog beter verzekerd voor schade bij overstromingen.

Overstromingen in Nederland

In Nederland is de kans op overstromingen groot als je bijvoorbeeld in de buurt van een kanaal woont. Waterschap Rivierenland heeft een speciale app gemaakt die laat zien hoe jouw huis overstroomt bij een dijkdoorbraak. En op TotHier.nu kun je zien hoeveel water er in jouw huiskamer komt te staan. Iets waar je liever niet over nadenkt, maar als het dan gebeurt wil je wel goed verzekerd zijn.

Tot nu toe was dit nog niet volledig het geval. Bij een overstroming krijg je mogelijk een vergoeding vanuit de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen. Mogelijk, want de wet maakt onderscheid in de typen overstromingen en je komt niet bij alle overstromingen in aanmerking voor een vergoeding.

De meeste verzekeringen voor gebouwen en hun inhoud zijn wel gedekt voor instromend water, maar ook die dekking is beperkt Er zit dus een ‘gat’ tussen de regeling van de overheid en de verzekeringsdekkingen. Als maatschappelijk betrokken verzekeraar willen wij een oplossing bieden voor dit vraagstuk. Daarom breiden we onze verzekering uit met een overstromingsdekking, zodat dit ‘gat’ gedicht wordt.

Wat betekent dit?

Per 1 januari 2020 krijgen al onze klanten met een uitgebreide verzekering met een neerslagdekking (particulier en zakelijk) een automatische uitbreiding. Dit betekent dat je verzekerd bent voor schade door water dat onvoorzien je huis of gebouw binnen is gelopen vanuit een niet-primaire waterkering. 

Waterkeringen

Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we onderscheid tussen primaire en niet-primaire waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, het IJsselmeer of een grote rivier zoals de Rijn. De primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Niet-primaire waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als primair zijn opgenomen in de Waterwet, bijvoorbeeld keringen langs regionale rivieren of kanalen.

Meer weten?

Wil je meer weten, of wil je controleren of jij goed verzekerd bent tegen overstromingen? Neem dan contact op met je onafhankelijk adviseur.

Fleur Gorissen-de Paauw

Meer verhalen over Duurzaam Leven