Home Blogs van a.s.r. Coronavirus - pensioenregelingen voor werkgevers

Coronavirus - pensioenregelingen voor werkgevers

26 maart 2020

Als werkgever ben je waarschijnlijk geraakt door het coronavirus. De kans op financiële tegenslag is groot. Werkgevers die door het coronavirus in acute financiële problemen komen, bieden we daarom uitstel van betaling van de pensioenpremie aan. Ook krijg je als werkgever vast te maken met zorgen van werknemers over hun pensioen. Hier geven wij in dit artikel graag meer informatie over.

Betalingsregeling pensioenpremie

De overheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opgesteld. Naast een compensatie van het loon, voorziet de NOW in een tegemoetkoming van de bijbehorende werkgeverslasten. Hieronder vallen de pensioenpremies van de werkgever. 

We begrijpen dat sommige werkgevers, ondanks de NOW, in acute financiële problemen komen door het coronavirus. Voor werkgevers die de pensioenpremie niet op korte termijn kunnen betalen, bieden we uitstel van betaling aan. Geldt dit voor jou, dan kun je contact opnemen met je commercieel relatiebeheerder of accountmanager. We bieden je dan een verruiming van de betalingstermijnen aan.

Beleggingsbeleid in tijden van corona

De beurskoersen zijn flink gedaald. Mogelijk heeft dit effect op het pensioen van je werknemers. Het is belangrijk om geen overhaaste beslissingen te nemen. Koersdalingen zijn in het verleden vaker voorgekomen (denk aan de beurscrises van 2000 en 2008) en zijn ook altijd hersteld. Het is belangrijk om in deze situatie de lange termijn niet uit het oog te verliezen. De kans is groot dat er na een koersdaling ook weer een koersstijging komt.

Overigens houden we met onze beleggingsprofielen rekening met de leeftijd van je werknemers. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, nemen we minder risico met beleggen. Zo zorgen we ervoor dat het risicoprofiel van de beleggingen aansluit bij de fase waarin de werknemers verkeren, hetgeen niet uitsluit dat er altijd beleggingsrisico wordt gelopen. 

Nabestaanden en arbeidsongeschikten

Het coronavirus heeft géén gevolgen voor de uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Zo ook niet voor het nabestaandenpensioen.

Het Anw-pensioen

Voor het Anw-pensioen geldt: overlijden door het coronavirus is op dezelfde wijze gedekt als overlijden door een andere oorzaak.

We zijn bereikbaar voor je werknemers

We zijn bereikbaar voor je werknemers via het digitale pensioenplatform Mijn Pensioenplein, onze klantenservices en pensioencoaches. Uiteraard blijven we ook voor jou als werkgever bereikbaar.

We laten ons graag inspireren door prachtige initiatieven in ons land die laten zien, dat solidariteit echt bestaat. Met z’n allen helpen we door te doen. We maakten er dit filmpje over.

Annelies Heinen

Coronavirus - pensioenregelingen voor werkgevers