Home Blogs van a.s.r. Op weg naar een duurzame fossielvrije wereld

Op weg naar een duurzame fossielvrije wereld

09 juli 2018
Het Nederlands Investeringsfonds Social Impact Ventures investeert, mede namens a.s.r., in GoodFuels. GoodFuels ontwikkelt en verkoopt duurzame biobrandstoffen waarmee de CO2-uitstoot met 75 - 100% wordt verminderd. Sinds kort ook voor particulieren.
Transport kan schoner
GoodFuels is inkoper, verkoper en ontwikkelaar van duurzame biobrandstoffen. Het bedrijf vindt dat transport op diesel veel schoner kan door over te stappen op duurzame dieselvervangers. De biobrandstoffen van GoodFuels zijn gemaakt uit duurzame grondstoffen zoals afval en reststromen die niet leiden tot ontbossing en ook niet ten koste gaan van de voedselproductie. De brandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen. Ze kunnen zonder aanpassingen in bestaande motoren en vaartuigen gebruikt en bijgemengd worden.
CO2 footprint
Zwaar transport, zoals in de scheepvaart, zwaar wegtransport, spoorvervoer en industriële machines, is een extreem vervuilende industrie die enorme hoeveelheden CO2 en zwavel uitstoot. De verwachting is dat de emissies door scheepvaart en zwaar rail- en wegvervoer de komende decennia alleen maar zullen toenemen, waardoor de volksgezondheid en het milieu zwaar belast worden. Deze sector heeft weinig alternatieven om de CO2 footprint te verlagen. Daarom zijn de oplossingen van GoodFuels zo interessant omdat door over te stappen op duurzame biobrandstoffen de transportsector toch veel schoner kan worden. 
GoodShipping-programma
Een schonere transportsector is dus mogelijk met de biobrandstoffen van GoodFuels. Daarnaast zet deze sociale onderneming zich actief in voor de groei van duurzaam transport via het GoodShipping-programma. Met dit programma kunnen bedrijven de fossiele brandstoffen van hun transporteurs vervangen door geavanceerde biobrandstoffen en daarmee aan de markt laten zien dat zij hun bedrijfsdoelstelling in de hele keten integreren. Belangrijke klanten zijn DHL, Heineken en Tony’s Chocolonely. Zij zijn al op weg naar een veel schonere en klimaat-neutrale wereld.
Aan de pomp

Ook particulieren kunnen sinds kort aan de pomp kiezen voor duurzaam. GoodFuels is gestart met de verkoop van de duurzame dieselvervanger GoodFuels20 bij zeven openbare tankstations van Sakko. De biobrandstof kan gewoon bijgetankt worden ook al is de tank met traditionele fossiele diesel nog niet leeg. De duurzame brandstof zorgt niet alleen voor een CO2-reductie, maar dankzij het terugdringen van schadelijke uitlaatgassen ook voor een betere luchtkwaliteit. Dit effect is het sterkst bij oudere motoren. Komende tijd wordt het netwerk van tanklocaties voor deze brandstof verder uitgebreid. Je kunt de brandstof herkennen aan de blauwe slang.

Via impact investeringsfonds Social Impact Ventrues investeert a.s.r. in GoodFuels. 

Christel van Capelleveen