Home Blogs van a.s.r. Scheiden en pensioen: 6 veelgestelde vragen

Scheiden en pensioen: 6 veelgestelde vragen

16 februari 2021

Je gaat scheiden en je leven staat op z’n kop. Je moet een hoop regelen en veel afspraken maken over bijvoorbeeld de kinderen, de woning, alimentatie en allerlei spullen. Waarschijnlijk denk je niet meteen aan afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Toch is het belangrijk om ook hierover afspraken te maken op het moment dat je uit elkaar gaat. Om je op weg te helpen vind je hier zes veelgestelde vragen over scheiden en pensioen.

Denk vaker financieel vooruit

Ontvang onze nieuwsbrief met verhalen en tips én maak kans op het boek 'Wacht maar tot ik dood ben...'

Schrijf je in!
1. Wat is verevening van het pensioen?

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben jullie allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wil je het anders of niet verdelen? Dan kun je hier afspraken over maken.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding kun je uitsluiten via de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Ook in het scheidingsconvenant, dat je bij de scheiding samen opstelt, kan je aangeven de wet niet te willen volgen. Je wil bijvoorbeeld een andere verdeling of het niet verdelen.

Jij of je ex-partner kan het verzoek voor verevening indienen. Het wettelijk formulier 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' moet hiervoor binnen twee jaar na de scheiding worden opgestuurd naar de pensioenuitvoerder. Stuur je dit formulier na twee jaar op? Dan hebt je allebei nog steeds recht op de helft, maar moeten jullie het ouderdomspensioen zelf aan elkaar uitbetalen.

2. Wat is conversie?

Conversie is een manier waarop je het opgebouwde pensioen kan verdelen. Je kan een deel van het ouderdomspensioen definitief omzetten tot eigen ouderdomspensioen van je ex-partner. De ex-partner heeft dan eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Hiermee is de ex-partner niet afhankelijk van de leeftijd waarop de pensioenopbouwer met pensioen gaat. Niet alle pensioenuitvoerders werken mee aan conversie, dus informeer vooraf of dit bij jouw pensioenuitvoerder mogelijk is.

3. Wat is partnerpensioen / nabestaandenpensioen?

Het partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) is bestemd voor je partner, mocht je overlijden. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Je partner moet aangemeld zijn bij de pensioenuitvoerder.
  • Je moet zijn getrouwd, een samenlevingscontract hebben vastgelegd of je partner moet voldoen aan de omschrijving in het pensioenreglement. Een gezamenlijke huishouding en zes maanden ingeschreven staan op hetzelfde adres kan ook voldoende zijn.

Lees ook5 zaken die je regelt om je partner na overlijden financieel goed achter te laten

Meer verhalen & tips?

Ontvang onze nieuwsbrief en maak kans op het boek 'Wacht maar tot ik dood ben...' van Iris Brik. Zo denk jij financieel vooruit! 

Iris Brik, Wacht maar tot ik dood ben, boek, nieuwsbrief, inschrijving, Ik denk vooruit, vierhoek, klein
4. Wat is bijzonder partnerpensioen?

Bij een scheiding, of een andere ontbinding van de relatie, heeft de ex-partner nog steeds recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheiding. Ook als je een nieuwe partner hebt. Dit heet het bijzonder partnerpensioen (ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd). Je kan zelf ook recht hebben op een bijzonder partnerpensioen uit de pensioenregeling van je ex-partner. 

Voor bijzonder partnerpensioen hoef je niet altijd getrouwd te zijn geweest. De ex-partner moet voldoen aan de omschrijving zoals staat in het pensioenreglement. Een gezamenlijke huishouding en zes maanden ingeschreven staan op hetzelfde adres kan ook voldoende zijn.

Je kan er ook nog voor kiezen om afstand van het bijzonder partnerpensioen te doen. Dit regel je met de 'Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen'. Deze overeenkomst ondertekenen jij en je ex-partner allebei. Na afstand vervalt het recht op bijzonder partnerpensioen.

5. Wat is partnerpensioen op risicobasis en opbouwbasis?

Het grootste verschil is dat het partnerpensioen op risicobasis vervalt als je bijvoorbeeld van baan wisselt en naar een andere pensioenregeling overstapt. Daarnaast verschillen de voorwaarden van het bijzonder partnerpensioen per pensioenuitvoerder. Het kan zijn dat een pensioenuitvoerder alleen kapitaal afsplitst als de pensioenopbouwer overlijdt ná de pensioendatum. Er wordt dus niks uitgekeerd als de pensioenopbouwer overlijdt vóór de pensioendatum. Kijk goed of jouw partnerpensioen op risicobasis of op opbouwbasis is verzekerd en welke voorwaarden hierbij horen.  

6. Wanneer moet ik het pensioen regelen? 

Als je gaat scheiden, is het dus handig om meteen afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Deze afspraken kunnen dan direct meegenomen in de scheidingsconvenant.

Dit blog is eerder gepubliceerd op 21 december 2018.

Uschi Braun

Meer verhalen over Ik denk vooruit