Home Blogs van a.s.r. veranderingen zorgverzekering 2022

Prinsjesdag: dit verandert er in je zorgverzekering in 2022

21 september 2021

Het is vandaag de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De minister van Financiën overhandigt op deze dag de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Hier staat in hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt. In deze blog vind je wat er wél en niet verandert in je zorgverzekering in 2022.

Wat verandert er in 2022?
Basisverzekering
  • GGZ: vanaf 1 januari gaan zorgverleners in de GGZ behandelingen per contact declareren. Deze nieuwe manier van declareren en vergoeden noemen we het zorgprestatiemodel. Hoe het zorgprestatiemodel werkt en wat de mogelijke gevolgen voor je eigen risico zijn lees je in onze blog over de veranderingen in de GGZ in 2022.

  • Herstelzorg na corona: de vergoeding voor herstelzorg na ernstige corona (conditieverlies, vermoeidheid- en benauwdheidsklachten) wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Deze zorg bestaat uit extra fysiotherapiebehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. In de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode. In de vorige regeling mocht alleen de medisch specialist dat doen.

  • Combinatietest: de vergoeding voor de combinatietest vervalt per 1 oktober 2021. Deze wordt vervangen door de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).

  • Oncotype DX: Oncotype DX wordt vanaf 1 januari opgenomen in de basisverzekering. Oncotype DX is een test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de arts beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.
Zorgpremie

Naast de basisverzekering verandert er volgend jaar nog iets: de zorgpremie. Ben je benieuwd naar je zorgpremie voor volgend jaar? Op 12 november ontvang je de nieuwe zorgpremie van ons.

Wat verandert er niet in 2022?
Verplichte eigen risico

De overheid stelt jaarlijks het verplichte eigen risico vast. Het verplichte eigen risico van 2022 verandert niet en blijft net als dit jaar € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt. Bij a.s.r. is het mogelijk om het verplichte eigen risico vooraf in 10 termijnen te betalen. Ga voor meer informatie naar onze pagina over het gespreid betalen van het eigen risico.

Vrije zorgkeuze

Bij a.s.r. heb je 100% vrije zorgkeuze voor ziekenhuizen en huisartsen. Heb je de Ruime Keuze naturapolis en ga je naar een andere zorgverlener? Wij hebben met ruim 40.000 zorgverleners en leveranciers een contract. Ook als je naar een zorgverlener gaat waar wij geen contract mee hebben heb je recht op een vergoeding. We vergoeden dan maximaal 85% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Lees meer over de maximale vergoedingen van de Ruime Keuze naturapolis.

Gezondheid en vitaliteit op 1

Wij zijn er niet alleen voor je als je zorg nodig hebt, maar óók als je je gezondheid wil verbeteren. Zo helpen we je graag bij het maken van gezonde keuzes op het gebied van voeding, beweging, slaap, mentale fitheid en ontspanning.

Met je a.s.r. zorgverzekering maak je gratis en onbeperkt gebruik van de online modules van Mirro. Hiermee krijg je inzicht in je mentale fitheid. Wil je graag meer bewegen? Met a.s.r. Vitality blijf je in beweging en word je wekelijks, maandelijks én jaarlijks beloond.


veranderingen zorgverzekering 2022