Goed doen via de baas

23 mei 2019

Veel Nederlanders zijn actief als vrijwilliger. Ze geven training op de voetbalclub, zijn maatje van een vluchteling, lezen voor aan kinderen met een taalachterstand of wandelen met bejaarden. Vrijwilligers blijven hard nodig en gelukkig mag dat ook steeds vaker onder werktijd. Ook a.s.r. stimuleert via a.s.r. foundation medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de maatschappij en stelt hiervoor jaarlijks uren en financiële middelen beschikbaar.

Om een verschil te maken moeten we de handen uit de mouwen steken. Maar dan niet morgen, maar gewoon vandaag. Zoals vrijwilligerswerk, ook in de tijd van de baas. Bekijk wat a.s.r. nog meer doet op Dit is de tijd van doen.

Financiële zelfredzaamheid

Als financiële instelling vindt a.s.r. het belangrijk om mensen te leren omgaan met geld. Om ze financieel zelfredzaam te maken. Zo geven collega’s gastlessen op basisscholen en in het MBO, lezen ze voor aan kinderen of ondersteunen ze huishoudens met (risico’s) op problematische schulden.

Helpen door te doen

Maar we helpen ook tijdens teamuitjes. Er zijn veel kwetsbare groepen in Nederland die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Organisaties die zich voor deze groepen inzetten, zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers voor iets 'extra’s'. Daarom stimuleren we teams binnen a.s.r. om tijdens een teamuitje met elkaar iets nuttigs te doen voor een van de vele maatschappelijke organisaties waarmee a.s.r. samenwerkt.

a.s.r. foundation initieert – altijd met behulp van de vrijwillige inzet van collega’s – projecten rondom financiële zelfredzaamheid en helpen door te doen.

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaam Leven