De kranten staan er vol mee. Het aantal werknemers met een burn-out blijft groeien en dat kost de samenleving en werkgevers jaarlijks miljarden euro’s. Ook in jouw bedrijf heb je misschien al eens met burn-out te maken gehad. Maar wat is burn-out eigenlijk? Hoe kun je het voorkomen? En hoe draag jij bij aan een spoedige re-integratie? Je leest het hier.

Ben je een particulier? Bekijk dan onze themapagina Burn-out: klachten, oorzaak en herstel.

Kenmerken van een burn-out bij werknemers zijn: 
  • geen energie hebben of uitgeput zijn;
  • mentaal afstand nemen van werk, of negatieve of cynische gevoelens over werk hebben;
  • minder professioneel zelfvertrouwen hebben of het gevoel hebben onbekwaam te zijn voor werk.
Lees meer over burn-out bij je medewerkers
Burn-out onder werknemers in cijfers

De afgelopen jaren stijgen de burn-outklachten onder werknemers. Werknemers melden zich steeds vaker ziek met burn-outklachten. En bedrijfsartsen melden meer beroepsziekten als gevolg van psychische aandoeningen; waarvan overspanning en burn-out het grootste aandeel hebben (74% van de psychische aandoeningen). De jaarlijks terugkerende NEA-enquête laat nog meer opvallende resultaten zien.

Voorbeelden van resultaten:
  • Zo rapporteren vrouwen al sinds 2014 vaker burn-outklachten dan mannen. Dit sluit aan bij het idee dat door de stijgende deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt er meer burn-outklachten zijn gerapporteerd. Ook zijn vrouwen vaak mantelzorgers en nemen de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich. De kwaliteit van hun vrije tijd is dus relatief minder ontspannen dan die van mannen.
  • Ook ervaren jongeren meer burn-outklachten. Vooral onder de groep 25 t/m 29 jaar en 30 t/m 34 jaar zijn de klachten het grootst.
  • Daarnaast constateert men de meest frequente burn-outklachten bij werknemers in de onderwijssector - gevolgd door werknemers in de ict, industrie en zorg. 
Wat kun je als werkgever doen wanneer je te maken krijgt met een burn-out in je bedrijf? 

Als werkgever speel je een grote rol in het leven van je medewerkers. Naast je verplichtingen, zoals loondoorbetaling na uitval, kan je er ook voor je medewerkers zijn om een burn-out of bore-out te voorkomen of terug te dringen.

Voor een burn-out:

Een burn-out krijg je wanneer je lichaam niet meer herstelt van langdurige stress. Deze stress is werkgerelateerd. Als werkgever kan je er dus voor zorgen dat je werknemers beter leren omgaan met stress. Wanneer je als werkgever weet wat de signalen zijn, kan je hier ook het gesprek over aangaan.

Lees ook: zo voorkom je een burn-out

Tijdens een burn-out:

Wanneer een werknemer uitvalt met een burn-out, draai jij op voor de kosten. Zo moet je het salaris doorbetalen en vervanging regelen. Ook ben je verplicht volgens de Wet verbetering poortwachter om samen een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. Het is belangrijk dat je er voor de werknemer bent en regelmatig incheckt en vraagt hoe het gaat. Ook speel je een belangrijke rol in het herstel van je werknemer.

Lees ook: wat kun je doen als je medewerker met een burn-out thuis zit?

Na een burn-out: 

Wanneer je eenmaal te maken hebt gehad met een burn-out binnen je bedrijf, wil je natuurlijk dat dit niet nog een keer voorkomt. Zorg voor een werksfeer waarin medewerkers en leidinggevenden open en transparant met elkaar omgaan. Zo herken je sneller wanneer iemand niet lekker in zijn vel zit. 

Lees ook: dit zijn de 11 meest voorkomende aanleidingen van een burn-out

Leer een burn-out bij je werknemers herkennen en voorkomen

In ons whitepaper hebben we alles over burn-out op een rijtje gezet. Van wat een burn-out is tot de persoonskenmerken die sneller leiden tot een burn-out en van de verschillende fases die een medewerker doorloopt tot jouw re-integratieverplichtingen. Dit is een complete gids om jou te helpen een burn-out binnen je bedrijf te voorkomen.

Met onze ziekteverzuimverzekering verzeker je de verzuimkosten in de eerste 2 jaar. Ook de kosten van ziekte door een burn-out zijn verzekerd. Daarbij kun je rekenen op uitgebreide ondersteuning bij het voorkomen of terugdringen van verzuim binnen jouw bedrijf. 

Wij helpen je graag