Wat is Poortwachtergarantie en wanneer heb je er recht op?

Om langdurig ziekteverzuim terug te dringen geldt voor alle werkgevers de Wet verbetering poortwachter. Daarin staat wat je als werkgever, samen met je medewerker en de arbodienst, moet doen om een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
De stappen van de Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je de volgende stappen nemen als een medewerker ziek is:

  1. Probleemanalyse (week 6)
    De bedrijfsarts heeft contact met de zieke medewerker en kijkt wat er aan de hand is. Hij bespreekt met de medewerker wat nodig is om weer aan de slag te kunnen. Hij maakt een probleemanalyse en geeft jou advies.
  2. Plan van aanpak (uiterlijk week 8)
    Je bespreekt met je medewerker het advies van de bedrijfsarts. Je bekijkt wat er moet gebeuren, zodat je medewerker weer (gedeeltelijk) aan de slag kan. Samen maken jullie een plan van aanpak.
  3. Voortgangsgesprekken
    Elke zes weken bespreek je met je medewerker de voortgang. En jullie bekijken samen wat de volgende stap is.

Op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je een overzicht van de stappen die je als werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter moet zetten. 

De beoordeling van UWV bij verzuim
Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of je bedrijf zich aan zijn re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dat niet het geval? Dan kan UWV bepalen dat je het loon van je zieke medewerker nog maximaal een jaar moet door betalen.
a.s.r. biedt Poortwachtergarantie

Heb je een MKB Verzuim-ontzorgverzekering of kies je bij onze Verzuimverzekering voor de Uitbreidingsmodules Arbosignaal of Arbobegeleiding in combinatie met Re-integratiemanager? Dan krijg je bij ons Poortwachtergarantie. Wij zorgen dan dat je aan alle verplichtingen voldoet uit de Wet verbetering poortwachter. Heeft je bedrijf onze adviezen opgevolgd en komt er toch een boete van UWV? Dan nemen wij de boete van je bedrijf over.

Re-integratie tijdens de coronacrisis

Re-integratie kan in tijden van corona minder soepel verlopen dan je gewend bent. Vacatures worden ‘on hold’ gezet of zelfs helemaal ingetrokken, werkervaringsplaatsen en stages die per direct gestopt zijn en onzekerheid over de toekomst. Hoe zorg je ook in deze tijd voor een goede re-integratie? In ons blog lees je tips over het opbouwen van een re-integratiedossier én tips voor een zo goed mogelijke re-integratie tijdens de coronacrisis.

Meer informatie

Wil je ook profiteren van Poortwachtergarantie? Bekijk of een van onze Verzuimverzekeringen en onze uitbreidingsmodules past bij jouw bedrijf.

Wij helpen je graag