Tips om je medewerkers intern op te leiden

Voor jou als werkgever is het heel belangrijk dat medewerkers zich doorontwikkelen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Een mogelijkheid is het intern of extern opleiden van je medewerkers. Je kan er ook voor kiezen om je medewerkers binnen je bedrijf op te leiden door externen. Dit wordt incompany genoemd. Lees hier meer over de voordelen van het intern opleiden van je medewerkers en onze tips hierbij.

Voordelen intern opleiden

Intern opleiden kan door opleidingen en trainingen (formeel leren) aan te bieden. Maar ook door training tijdens het werk en leren van ervaren collega's (informeel leren). We hebben de voordelen van het intern opleiden van je medewerkers voor je op een rijtje gezet:

  1. Als jouw medewerker een intern opleidingstraject volgt dan zijn de 'interne trainers' goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche en kennen de cultuur van de organisatie. De opleiding is om die reden wat meer praktijkgericht.
  2. Medewerkers die de rol van 'interne trainer' vervullen voelen zich gewaardeerd doordat zij als vaardig gezien worden. Dit zorgt bij deze medewerkers voor een hogere tevredenheid.
  3. Omdat de 'docent' van een medewerker die deelneemt aan een bedrijfsopleiding eigenlijk zijn collega is zorgt dit vaak voor een goede onderlinge band. 

Extern opleiden heeft dan weer als groot voordeel dat je medewerkers kunnen leren van vakgenoten die werkzaam zijn in andere branches. Ook zijn docenten van een externe opleider vaak didactisch wat sterker en onafhankelijker.

Tips voor een goed intern opleidingstraject

Nu hebben we gelezen wat de voordelen zijn van het intern opleiden door eigen personeel. Maar hoe zet je op een goede manier een intern opleidingstraject op? Wij hebben al onze tips voor je op een rijte gezet!

1. Laat de opleiding aansluiten op de missie en visie van je bedrijf

Deze ligt misschien heel erg voor de hand maar ga eens na waar je met je bedrijf over 5 of 10 jaar wilt staan. Laat deze doelstelling aansluiten op het interne opleidingstraject.

2. Sluit aan bij de leerbehoefte van je medewerkers
Vraag aan je medewerkers waar zij over willen leren. Als je medewerkers enthousiast zijn over de opleiding die ze volgen is de kans groter dat ze deze afronden! 
3. Hou rekening met de kwaliteiten van je medewerkers
Ga vantevoren na of je medewerker al enige voorkennis heeft. Zo voorkom je dat de opleiding te makkelijk of juist te moeilijk is.
4. Maak een planning!

Zorg dat er een planning is die jij en je medewerkers kunnen raadplegen (een soort digitaal naslagwerk). Zo weten je medewerkers vantevoren wat ze kunnen verwachten, hoeveel tijd de opleiding kost en welke onderwerpen er terug komen.

5. Ga na wat de meest geschikte vorm is van de opleiding
Misschien wil je dat je medewerkers didactisch sterker worden? Dan kan je denken aan een rollenspel! Of misschien wil je dat je medewerkers meer kennis en inzicht krijgen in de branche? Dan is een hoorcollege zeer geschikt! Laat de vorm aansluiten op het leerdoel.
6. Toetsing
Het is natuurlijk goed dat je medewerkers veel informatie tot zich nemen. Maar hoe goed blijft deze informatie hangen? En in welke mate zijn je medewerkers in staat om alle verkregen inzichten te vertalen naar de praktijk? Dit zijn vragen die je kan beantwoorden door het te toetsen. Denk aan het schrijven van een paper, een mondeling of een ouderwets examen. 
Zo helpt a.s.r. jou!
  • Wij bieden verschillende opleidingen voor jou en je werknemers. Zo blijven je werknemers groeien en kun jij optimaal profiteren van hun ervaring en kennis. Neem een kijkje bij onze opleidingen.
  • Wij kunnen je ondersteunen bij uitval van een zieke werknemer. Nog beter: we helpen je om verzuim te voorkomen! Bekijk ons re-integratie en dienstenaanbod.
Wij helpen je graag