Home Blogs van a.s.r. MoneyWays vergroot financiële kennis onder jongeren

MoneyWays vergroot financiële kennis onder jongeren

22 juli 2019

Wordt het die coole spijkerbroek of toch dat nieuwe spel voor de PlayStation? En niks mis met een hoog eigen risico voor een lage zorgpremie, toch? Dagelijks krijgen jongeren te maken met verleidingen en financiële keuzes die ze niet altijd kunnen overzien. Soms met schulden als gevolg. MoneyWays, het armoede- en schuldenpreventieprogramma voor jongeren, maakt zaken als omgaan met geld, verzekeren, schulden en groepsdruk bespreekbaar in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Peer educators

MoneyWays werd in 2013 ontwikkeld door Diversion samen met het Nibud. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren worden de lessen gegeven door peer educators. Dit zijn jonge rolmodellen die tijdens de lessen hun eigen ervaringen met geld delen en zo een situatie creëren waarin leerlingen zich open en kwetsbaar op durven te stellen en de sociaal emotionele kant van omgaan met geld, armoede en schulden bespreekbaar zijn. Sinds de start van het programma zijn met MoneyWays al in meer dan 2.000 schoolklassen door heel Nederland geldzaken en de financiële problematiek onderwerp van gesprek geweest.

Financiële zelfredzaamheid

Mbo-ers zijn nog jong als ze hun eerste salaris verdienen. Zij hebben vaak hun inkomsten en uitgaven niet op orde en kunnen door verkeerde financiële keuzes in de problemen raken. Het voorkomen van financiële problemen ligt volgens Diversion in educatie en voorlichting. In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars is ook een les over verzekeren in het lesprogramma MoneyWays opgenomen. Want het blijkt dat veel jongeren niet goed weten waar welke verzekering precies voor is en wat de kosten zijn. Laatst werd in een mbo-klas in Utrecht de opmerking gemaakt: "Kost een ambulancerit 600 euro? Dan neem ik liever een Uber!" 

Zelfverzekerd

Ter ondersteuning van de les over verzekeren heeft het Nibud samen met a.s.r. een aanvullende training met diverse cases ontwikkeld waarmee de peer educators hun verzekeringskennis kunnen vergroten en concrete voorbeelden in de lessen kunnen gebruiken. Zo kunnen ze de opdrachten verlevendigen met onderwerpen die echt spelen bij leerlingen waardoor zij hun financiële zelfredzaamheid kunnen verhogen. En krijgen ze een vraag van leerlingen waar ze even geen antwoord op weten? Geen probleem, via WhatsApp kunnen ze sparren met een a.s.r.-buddy die ze helpt met kennis over verzekeringen. Zo staan de peer educators met deze extra kennis zelfverzekerder voor de klas.

Financiële kennis onder jongeren

Door de samenwerking met MoneyWays maakt a.s.r. een nieuwe generatie jongeren bewust van hun dagelijkse financiële gedrag en vergroot zo de financiële kennis onder jongeren.

Waarom het zo belangrijk is om met jongeren in gesprek te gaan over geld? In Tussenuur, de 3FM Human podcast, legt Shawn, een van de MoneyWays peer educators, dit uit. Beluister 'm hier.

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaam Leven