Voedselbank voor bijen

15 april 2019

Op 22 april is het Nationale Zaaidag: een dag waarop we met z’n allen zaaien voor bijen en andere bestuivende diersoorten. Het platform The Pollinators heeft speciaal voor deze dag een distributienetwerk van meer dan 500 afhaalpunten voor biologisch bloemzaad opgezet.

Slecht nieuws

Bijen en andere bestuivende diersoorten nemen steeds meer in aantallen af. Dat is slecht nieuws omdat ze hard nodig zijn voor voldoende biodiversiteit. Ook heeft het gevolgen voor ons eten, omdat een groot deel van de gewassen die wij eten afhankelijk zijn van bestuiving door bijen of andere bestuivende diersoorten. De massale sterfte van bijen heeft verschillende oorzaken. Het komt met name door onvoldoende gevarieerde voedselbronnen als gevolg van verstedelijking en schaalvergroting in de landbouw, maar ook door het gebruik van bepaalde landbouwbestrijdingsmiddelen.

Voedselbanken

Om de bijen een handje te helpen heeft de community rond The Pollinators speciale afhaalpunten voor zaden, de zogeheten ‘voedselbanken voor bijen’ ingericht. Bij ruim 500 individuen en meer dan 50 organisaties zijn gratis zaadzakjes af te halen. Alle afhaalpunten zijn online te vinden op de kaart van het Nudge platform. De zaden zijn geheel biologisch en bijvriendelijk geteeld en zijn goed voor miljoenen bloemen vol stuifmeel en nectar.

Kijk op thepollinators.org voor meer informatie over de Nationale Zaaidag.

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Duurzaam Leven