Het aannemen en werven van nieuw personeel kost veel tijd, net als het inwerken van nieuwe medewerkers. Het is van groot belang dat je hier als organisatie genoeg tijd en aandacht aan besteedt. Waarom? Omdat veel nieuwe medewerkers zonder goede onboarding na korte tijd alweer aan het zoeken zijn naar een nieuwe baan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Goed personeel is goud waard. Dat begint met een succesvolle werving en selectie. Daarna is het belangrijk dat je investeert in een effectieve inwerkmethode voor je nieuwe medewerkers. Dat scheelt je op de langere termijn een hoop tijd, ergernis en teleurstellingen.

Wat is onboarding?

Onboarding houdt in dat je de nieuwe medewerker goed begeleidt in de eerste weken en maanden nadat hij of zij gestart is. Een onboardingstraject is een goede basis voor de nieuwe collega om zich thuis te voelen in je bedrijf. Je geeft informatie over de organisatie, zoals je visie en missie, maar ook over de rol die de nieuwe medewerker gaat bekleden. Dit is het formele deel. Daarnaast moet er genoeg aandacht zijn van de leidinggevenden en collega’s voor de nieuwe medewerker. Dit alles bij elkaar creëert een totaalbeeld over de functie, het bedrijf, de cultuur en de sociale integratie.

Waarom is het inwerkproces zo belangrijk?

Goed inwerken van nieuwe collega’s inspireert en motiveert ze en zorgt ervoor dat ze trots zijn om onderdeel te zijn van het bedrijf. Met een goed onboardingsplan voelen ze zich welkom én krijgen ze inzicht in de organisatie en haar cultuur. Een cruciaal onderdeel hiervan is de verbondenheid met de collega’s en organisatie. Dit is ook een van de zaken die op lange termijn zorgt voor een verhoogd gevoel van werkgeluk.

Een effectief onboardingsproces

Een effectief onboardingsproces heeft alles met communicatie te maken. Dat begint al vóór de eerste werkdag. Vaak zit er tussen het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en de startdatum wat tijd. Hierin zou je de nieuwe medewerker al kunnen verbinden aan de organisatie. Bijvoorbeeld door een kennismaking met de afdeling te regelen. Bepaal met meerdere mensen een draaiboek voor de onboarding. Dan weet je ook wie verantwoordelijk is in elke fase van het inwerken. Een effectief onderdeel hiervan is het buddy-systeem: een eigen persoonlijke coach bij wie de nieuwe medewerker terecht kan met alle vragen over de functie, het bedrijf en andere werk gerelateerde zaken. Plan tot slot een kort feedbackmoment met de leidinggevende in. Hierdoor kan er snel geschakeld worden mocht er iets niet lekker gaan. Hoe meer je communiceert, hoe sneller de nieuwe medewerker zich thuis voelt.

Vier kernwaarden voor een goede onboarding

Elk inwerktraject heeft verschillende onderdelen. Zorg ervoor dat je bij jouw inwerkprocedure de onderstaande vier kernwaarden meeneemt. Zo weet je zeker dat de nieuwe medewerker alles weet over het bedrijf en zich op z’n plek voelt.

  1. Connectie: een medewerker die net is begonnen, weet nog niet veel over de ins- en outs van het bedrijf. Door juist deze kennis te delen voelt de nieuwe collega zich meer verbonden. Dit is het moment waarop jouw nieuwe medewerker ook echt trots kan zijn op de nieuwe werkplek!
  2. Cultuur: de nieuwe medewerker had overal aan de slag kunnen gaan, maar koos voor jouw bedrijf. De organisatiecultuur speelt daarbij een grote rol. Het is wat jouw bedrijf uniek maakt: hoe de medewerkers met elkaar omgaan, de lunch en de bedrijfsuitjes.
  3. Normen en waarden: dit onderdeel laat zien waarom en hoe er met elkaar en externen wordt omgegaan. Het zijn niet zozeer de regels die zijn opgesteld, maar vooral de principes die hieraan ten grondslag liggen.
  4. Community: de mensen waar de nieuwe medewerker het meeste mee te maken heeft: de collega’s. Het is dan ook belangrijk om deze te leren kennen. De nieuwe medewerker ontdekt wie welke kwaliteiten heeft en met wie het goed klikt.
Kortom

Kortom: onboarding is zoveel meer dan alleen goede begeleiding in de eerste maand. Een goed onboardingsprogramma heeft aandacht voor de nieuwe medewerker én goede communicatie op 1 staan. Soms is het zo dat bepaalde verwachtingen vooraf anders waren. Je wil niet dat je net ingewerkte nieuwe medewerker vroegtijdig zijn of haar baan alweer opzegt. Blijf daarom in gesprek en plan wat (korte) één-op-één momenten met jouw nieuwe werknemer. Op die manier voelt deze ruimte om vragen te kunnen stellen en wordt de verbinding met de organisatie steeds sterker.

Een WIA-verzekering draagt bij aan goed werkgeverschap

Wanneer jouw werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan wil je een forse terugval in inkomen van je medewerker tegengaan. Met een WIA-verzekering van a.s.r. zorg je ervoor dat je werknemers tot wel 70% van het laatstverdiende loon uitgekeerd krijgen. Op die manier toon je goed werkgeverschap.

Wij helpen je graag