Inkoopbeleid

a.s.r. heeft als doel de administratieve lasten bij paramedici zo laag mogelijk te houden:

  • Wij bieden paramedici een kort en duidelijk ‘lean & mean’ contract aan
  • Wij hanteren geen behandelindex als differentiatie-instrument voor paramedici
  • Wij verplichten paramedici niet om een PREM uitvraag te doen bij hun cliënten

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2022 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

a.s.r. volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover. 

De herstelzorg rondom COVID-19 kan in ieder geval gedeclareerd worden tot en met 31 december 2021.

Om de continuïteit van de paramedische zorg te waarborgen vergoeden wij tijdelijk e-health consulten en telefonische zittingen voor een aantal verstrekkingen. Dit kan uiteraard alleen nadat de patiënt/cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Met dien verstande dat het videoconsult qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met de behandeling in een praktijkruimte. Hierbij volgen wij het landelijk beleid van Zorgverzekeraars Nederland

De videoconsulten kunnen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie en oefentherapie tijdelijk worden gedeclareerd onder de reguliere prestatiecodes uit de overeenkomst. Voor een aantal prestatiecodes is het verbijzonderde tarief toegestaan wanneer de zorg middels een videoconsult wordt geleverd. Dit geldt voor de volgende prestatiecodes: 1100, 1200, 1500, 1600, 1750, 1775, 2300, 2006, 2600, 2007, 4303, 4309, 4312, 5008, 5009 en 7002. 

De telefonische zittingen fysiotherapie (1920), oefentherapie (2700), logopedie (4010), ergotherapie (5010) en huidtherapie (7502) kunnen tijdelijk worden gedeclareerd. Dit kan tegen de tarieven van de reguliere prestatiecodes.Respectievelijk zijn dit de tarieven horende bij de prestatiecodes 1000, 2000, 4000, 5000 en 7004. Deze tarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2020. Eerdere declaraties die tegen lagere tarieven zijn goedgekeurd worden gecorrigeerd. De telefonische zitting diëtetiek (6005) was reeds mogelijk en is dus ook nu toegestaan. 

Bij het gebruik van de videoconsulten en de telefonische zittingen wordt aanspraak gemaakt op het basispakket/aanvullend pakket van de verzekerde. Het aanvullend vergoeden van de videoconsulten en telefonische consulten is in ieder geval mogelijk van 01 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Het betreft dus nadrukkelijk een tijdelijke situatie.

Overeenkomst afsluiten

Voor informatie over de contractering voor de komende jaren kunt u contact opnemen met de afdeling Overeenkomsten. Dit kan via telefoonnummer 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl. Het aangaan van een contract gebeurt elektronisch via het zorgportaal van VECOZO.

Wat Wie Wanneer
Publiceren van het inkoopbeleid a.s.r. Zorg 1 april
Versturen geïndexeerde tarievenlijst a.s.r. Zorg November
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid
Inkoop & Beleid paramedie@asr.nl
Declaraties
Claimcontrol 030-2783636 of zorg.claimcontrol@asr.nl