Inkoopbeleid

a.s.r. heeft als doel de administratieve lasten bij paramedici zo laag mogelijk te houden:

  • Wij bieden paramedici een kort en duidelijk ‘lean & mean’ contract aan
  • Wij verplichten paramedici niet om een PREM uitvraag te doen bij hun cliënten

Bent u benieuwd naar wat er voor u in 2023 verandert? Wilt u meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? U vindt het terug in ons inkoopbeleid.

De herstelzorg rondom COVID-19 kan in ieder geval gedeclareerd worden tot en met 1 augustus 2022.

Ook in 2022 is het mogelijk om de prestaties voor telefonische zitting te declareren. Deze prestaties kunnen gedeclareerd worden volgens de tarieven van de reguliere zittingen. Gecontracteerde aanbieders kunnen een aanvullend addendum hierover raadplegen via Vecozo. Het betreft de volgende prestaties: 1920, 2700, 4010, 5010, 5027, 5041, 6005, 6110, 6121 en 6310.

Overeenkomst afsluiten

Voor informatie over de contractering voor de komende jaren kunt u contact opnemen met de afdeling Overeenkomsten. Dit kan via telefoonnummer 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl. Het aangaan van een contract gebeurt elektronisch via het zorgportaal van VECOZO.

Wat Wie Wanneer
Publicatie inkoopbeleid a.s.r. 1 april
Aanmelden nieuwe zorgaanbieders
Zorgaanbieder tot 1 oktober
Voorstel a.s.r. aan zorgaanbieder via VECOZO a.s.r. september/oktober
Afronden contractering Zorgaanbieder en a.s.r. 1 november
Publicatie gecontracteerde aanbieders a.s.r.  12 november
Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde maximale vergoeding.

Declareren

Declaraties dient u in via VECOZO. De declaratie dient aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Ook als niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u via Vecozo declareren. Hierbij gelden de voorwaarden zoals genoemd in de Uniforme Declaratieparagraaf

Afgewezen declaratie

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? Gebruik de retourcodezoeker van Vektis om te zoeken op uw retourcode.

Controle op declaraties

Wij voeren controles uit op declaraties. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Op de pagina over de controle op declaraties leest u hoe we deze controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Zorgverlenersportaal

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving waar u inlogt met uw bestaande VECOZO-certificaat. U heeft inzicht in uw gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en contactgegevens. Ook past u via MijnZorgverlener uw rekeningnummer aan.

Bent u een gecontracteerde zorgaanbieder? Vul dan uw postcode in, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Heeft u vragen?
Onderwerp Afdeling Contactgegevens
Status declaraties en wijzigingen doorgeven MijnZorgverlener Log in op MijnZorgverlener
Proces overeenkomst Overeenkomsten 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomst en beleid Inkoop & Beleid paramedie@asr.nl
Declaraties Claimcontrol 030-2783636

Voor overige vragen gebruikt u het contactformulier voor zorgaanbieders.