Ga naar de hoofdinhoud

Wat gebeurt er na een schademelding?

Na een schademelding wil je goed op de hoogte gehouden worden. Hier lees je hoe we dat doen.

Direct in behandeling

We nemen je schade direct na ontvangst in behandeling. We kijken of je verzekerd bent voor de schade en of we nog meer informatie van je nodig hebben. Binnen 10 werkdagen nemen we contact met je op om je schade verder af te handelen.

Is een deskundige nodig?

Na je schademelding stellen wij vast hoeveel schade je hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een onafhankelijke deskundige die wij aanwijzen.

Zelf een deskundige inschakelen?

Wil je naast onze onafhankelijke deskundige ook zelf een deskundige inschakelen? Dat kan. In overleg met onze deskundige kies je zelf een 2e deskundige. Zo iemand heet een 'contra-expert'. Als onze deskundige en jouw deskundige het samen niet eens kunnen worden over het schadebedrag, dan wijzen zij samen een 3e deskundige aan die de omvang van de schade voor jou en ons bindend vaststelt. De redelijke kosten van alle deskundigen betalen wij, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet. De voorwaarde is dat alle experts zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het verstandig om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor je gaat doen.

De rol van de onderzoekers

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen we in uitzonderlijke gevallen een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan je vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten voor dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan gedragscodes en protocollen. Je kunt de regels nalezen op www.verzekeraars.nl. Wil je zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kun je daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen.

Wat doet het herstelbedrijf?

Als je schade hebt en wij laten je schade herstellen, dan vragen we namens jou een herstelbedrijf de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Dit kan op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een autoschadeherstelbedrijf, een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met je voordat we een herstelbedrijf inschakelen. De kosten van het herstelbedrijf betalen wij. Ben je niet of niet genoeg verzekerd, of heb je een eigen risico? Dan moet je dat deel van de schade zelf betalen.

Wat vergoeden we?

Heb je recht op schadevergoeding, dan vergoeden wij de schade zo snel mogelijk. Heb je geen recht op schadevergoeding of maar gedeeltelijk, dan wijzen wij je schade (deels) af. We laten je dat dan schriftelijk weten. En ben je het hier niet mee eens? Bel ons dan, we beoordelen je schademelding dan opnieuw. Ben je alsnog niet tevreden met onze definitieve beslissing, dan kun je een klacht bij ons indienen.

Hoe snel betalen we?

Wij betalen binnen 30 dagen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om je schade te beoordelen.

Lees ook onze voorwaarden

In de voorwaarden lees je meer informatie over hoe wij omgaan met schade.