Compensatieregeling van a.s.r.

We hebben in 2008 met consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de maximale kosten en risicopremies die wij in rekening mogen brengen bij klanten met een beleggingsverzekering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst noemen we de compensatieregeling.

De belangrijkste kenmerken van de compensatieregeling zijn:

  • Als we meer kosten hebben gerekend dan de maximale kosten die zijn afgesproken in de compensatieregeling heb je een vergoeding ontvangen.
  • Bij lopende beleggingsverzekeringen is de vergoeding direct aan de waarde van de beleggingsverzekering toegevoegd. In sommige gevallen wordt nog steeds jaarlijks een vergoeding toegevoegd.
  • In enkele zeer uitzonderlijke situaties hebben we een extra vergoeding gegeven.
  • Tegenvallende beleggingsresultaten worden niet gecompenseerd.

Onafhankelijke controle compensatieregeling

We hebben veel tijd besteed aan het correct uitvoeren van de compensatieregeling. Zoals afgesproken met consumentenorganisaties onderzoekt een onafhankelijk accountantsbureau daarom elke 3 jaar of we alle afspraken van de regeling hebben nageleefd. Bekijk het Assurance rapport door KPMG voor de periode 2012 tot en met 2014.

Informatie en downloads
Compensatieregeling van a.s.r.