Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Als slachtoffer sta jij bij ons centraal

Je hebt een ongeval gehad waarbij je letsel hebt opgelopen. Een van onze verzekerden was hierbij betrokken. Slachtoffer worden van een ongeval is erg vervelend. Daarom zijn wij er voor jou: bij de schadebehandeling sta jij centraal.

Meld ons jouw letselschade

Je bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij een van onze verzekerden betrokken was. We gaan er alles aan doen om je zo snel mogelijk helderheid te geven over een eventuele schadevergoeding. Meld je letselschade:

 • Telefonisch op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via (030) 257 88 03
 • Mailen kan ook: letsel@asr.nl

Hoe gaat het schadeproces in zijn werk?

Letselschade kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor jou en je omgeving. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Wees er daarom op voorbereid dat het een maand of drie duurt voordat je zekerheid hebt of wij jouw letselschade kunnen vergoeden. Het schadeproces bestaat uit vijf stappen. Deze stappen doorlopen wij met jou en een eventueel door jou ingeschakelde belangenbehartiger:

 • Stap 1: Jij meldt ons jouw letselschade

  Na jouw melding nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Heb je een belangenbehartiger ingeschakeld? Dan nemen wij contact op met deze belangenbehartiger. Je krijgt in elk geval binnen 10 werkdagen te horen of het ongeval waar je slachtoffer van bent geworden onder de verzekering van onze verzekerde valt.

 • Stap 2: Onderzoek: kunnen we jou een schadevergoeding uitbetalen?

  • Om te weten of we jou daadwerkelijk een vergoeding kunnen geven, moeten we nog wel eerst een aantal zaken onderzoeken.
  • Een belangrijke vraag is of onze verzekerde verantwoordelijk is voor het ongeval. Met andere woorden: is onze verzekerde aansprakelijk. Als dat het geval is kunnen wij met jou de schade regelen.
  • We streven er altijd naar om binnen drie maanden vast te stellen of onze verzekerde aansprakelijk is. Vanaf dat moment heb je zekerheid of wij jouw schade vergoeden. Dat dit onderzoek zoveel tijd in beslag neemt komt doordat wij afhankelijk zijn van informatie van politie en van eventuele getuigen. Ook de ernst van het door jou opgelopen letsel en eventuele behandelingen die je hiervoor krijgt zijn van invloed. Dat betekent niet dat er in die drie maanden niets gebeurt. We overleggen met jou wat er in deze periode gedaan en geregeld kan worden.
  • Het kan zijn dat het onderzoek langer dan drie maanden duurt. Bijvoorbeeld wanneer wij nog niet alle benodigde informatie hebben. Ook in dat geval nemen wij contact met je op om uit te leggen waarom dit het geval is.
  • Soms is er helemaal geen onderzoek nodig naar de schuldvraag. Heb jij een schadeverzekering inzittenden of opzittenden bij a.s.r., Europeesche of Ditzo? Dan maakt het niet uit wie aansprakelijk is. De hoogte van je schadevergoeding is dan wel afhankelijk van de voorwaarden van deze verzekering.

 • Stap 3: We houden regelmatig contact, ook over je medische situatie

  • We zoeken regelmatig contact met jou om zaken af te stemmen.
  • Het kan zijn dat je een schaderegelaar of een arbeidsdeskundige op bezoek krijgt.
  • Als het nodig is, vraagt onze medisch adviseur informatie op bij de artsen die jou behandelen. Deze informatie valt onder het medisch geheim van onze medisch adviseur. Met die informatie stelt de medisch adviseur een medisch advies op voor de schadebehandelaar. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw medische gegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

 • Stap 4: Je krijgt eventueel een voorschot

  Heb je voor of tijdens de schadebehandeling kosten gemaakt? Dan kunnen wij je vaak  een voorschot geven. Dit voorschot trekken we dan af van jouw uiteindelijke schadevergoeding. Dit voorschot kunnen we alleen verstrekken, als vaststaat dat onze verzekerde aansprakelijk is en de letselschade die je hebt het gevolg is van het ongeval.

 • Stap 5: Samen bepalen we jouw schadevergoeding

  We kunnen samen met jou de schadevergoeding bepalen, zodra: 

  • we voldoende informatie hebben
  • het duidelijk is dat onze verzekerde aansprakelijk is
  • er geen veranderingen meer worden verwacht in jouw medische situatie en arbeidssituatie.  


  Ben jij zelf mede aansprakelijk voor het ongeval? Dan vergoeden wij jouw schade voor het deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is.

Meer over het letselschadeproces
 • Hoe we met jouw letselschade omgaan

  Wil je meer weten over hoe we met jouw letselschade omgaan?

  Lees dan ook onze brochure Personenschade (pdf). Hierin vind je nog een extra toelichting over personenschade behandeling door a.s.r.

  Keurmerk Letselschade

  Ons schaderegelingsproces is als zeer goed beoordeeld in de audit van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV-audit). Het keurmerk is twee jaar geldig. Zo haalden wij in 2015 de best mogelijke score. Het letselschadekeurmerk maakt deel uit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. De PIV-Audit toetst de volgende onderdelen:  

  • Kwaliteit van de schadebehandeling en naleven van de gedragsregels
  • Doorlooptijd van de zaken
  • Hoe tevreden mensen met letselschade zijn over onze schadebehandeling
  • Informatievoorziening aan het slachtoffer
  • Opleiding en kennisniveau van de medewerkers
  • De inrichting van het medische traject en hoe wij de privacy waarborgen

 • Meer over de Gedragscode Behandeling Letselschade

  Bij a.s.r. werken we volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade

  We willen graag dat de behandeling van je schade soepel en zonder problemen voor jou verloopt. Jouw letsel is immers al erg genoeg. En omdat het schadebehandelingsproces soms best ingewikkeld is, werken wij volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode reikt jou en ons een aantal ‘spelregels’ aan, bijvoorbeeld:  

  1. Als slachtoffer sta jij centraal
   In de schadebehandeling draait het om jou. Als je dat wilt, zullen jouw belangenbehartiger en wij jou actief betrekken bij de schadebehandeling.
  2. We gaan respectvol met elkaar om
   Het staat voorop dat jouw belangenbehartiger en wij vriendelijk, respectvol en eerlijk met jou en elkaar omgaan. We hebben regelmatig contact met elkaar, komen afspraken na en bespreken problemen samen.
  3. De schadebehandeling inzichtelijk houden
   Jouw belangenbehartiger en wij kunnen samen met jou een plan van aanpak voor de schadebehandeling opstellen. Zo kan de schadebehandeling vlot verlopen en kun jij deze van begin tot eind beter volgen. Zo kun je - als je daar prijs op stelt - kopieën ontvangen van de correspondentie tussen ons en je belangenbehartiger.
  4. We overleggen in harmonie
   Alle betrokkenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het overleg dat tot goede oplossingen moet leiden.
  5. We houden een goed tempo in de schadebehandeling
   Het regelen van een schade kost tijd. Het hoeft echter niet onnodig lang te duren. De gedragscode geeft spelregels om de schade voortvarend en verantwoord te regelen.
  6. Tijdens de schadebehandeling kunnen zich meningsverschillen voordoen
   De gedragscode stelt manieren voor om daar goed mee om te gaan. Die gebruiken we.

  Door wie is de gedragscode opgesteld?

  De Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld door:

  • Mensen die zelf slachtoffer zijn geweest
  • Slachtofferorganisaties
  • Onafhankelijke onderzoekers van de Universiteit van Tilburg
  • Belangenbehartigers
  • De Letselschade Raad
  • Verzekeraars

  Wil je er meer over weten?

  Een toegankelijke samenvatting van de gedragscode vind je in de gids behandeling letselschade. Als je liever een papieren versie hebt, kun je deze gids ook aanvragen bij: 

  • De Letselschade Raad, telefoonnummer (088) 332 25 55
  • Slachtofferhulp Nederland, telefoonnummer 0900 01 01 (lokaal tarief)
  • ANWB, verkeersslachtofferlijn (088) 269 77 66

 • Tips voor jou als slachtoffer

  Hoe kun je zelf bijdragen aan een vlotte schadeafhandeling?

  Om jou goed en vlot te kunnen helpen, is het handig als je: 

  • tijdens de gehele schadebehandeling alle benodigde informatie verstrekt
  • de schade zo beperkt mogelijk houdt en bij twijfel met ons afstemt
  • actief bij te dragen aan je herstel, dan bereik je eerder jouw medische eindsituatie en kunnen we samen de juiste inschatting maken voor de hoogte van je schadevergoeding

 • Een belangenbehartiger inschakelen

  Zo schakel je een belangenbehartiger in

  Als je jouw schade meldt of als jouw schade bij ons al in behandeling is, kun je besluiten een belangenbehartiger in te schakelen. Dat is iemand met juridische kennis over personenschade. Vooral bij ernstige verwondingen raden wij je dit zeker aan te doen. 

  Zodra je een belangenbehartiger inschakelt, neemt hij of zij het contact met ons van je over. Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan kun je via deze verzekering een specialist inschakelen. Ga je zelf op zoek naar een belangenbehartiger? Adressen van belangenbehartigers vraag je op via www.verkeersongeval.nl. Hier vind je het Register Gedragscode Behandeling Letselschade. De bedrijven in het Register werken volgens de Gedragscode.

  Kosten belangenbehartiger

  • Het inschakelen van een belangenbehartiger kost geld, tenzij je een rechtsbijstandverzekering hebt. De kosten voor een belangenbehartiger noemen wij ook wel 'buitengerechtelijke kosten'.
  • Is onze verzekerde aansprakelijk voor het ongeval? Dan betalen wij de kosten van jouw belangenbehartiger, voor zover die redelijk zijn. Rekent jouw belangenbehartiger meer dan redelijk is? Dan komen die extra kosten voor uw rekening. Wij adviseren je van te voren heldere afspraken te maken met je belangenbehartiger. Zo voorkom je teleurstelling of discussie over de kosten.
  • Wij betalen dat deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is. Is onze verzekerde voor bijvoorbeeld voor de helft aansprakelijk? Dan vergoeden wij de helft van de buitengerechtelijke kosten. Is onze verzekerde niet aansprakelijk. Dan krijgt je geen vergoeding van ons en betaal je zelf alle kosten.

 • Register van de Letselschade Raad

  Wie staan ingeschreven bij het Register van de Letselschade Raad?

  Als a.s.r. staan wij ingeschreven in het Register Gedragscode Behandeling Letselschade. De belangenbehartigers  die in dit register staan:

  • behoren integer te handelen
  • zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • hanteren marktconforme tarieven
  • houden zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade
  • leggen jaarlijks een self assessment af
  • werken mee aan een driejaarlijks dossieronderzoek en een bezoekaudit
  • verstrekken op verzoek informatie als De Letselschade Raad aanleiding ziet voor een nader onderzoek. 


  Meer informatie vind je op www.deletselschaderaad.nl en www.verkeersongeval.nl.

 • Jouw privacy

  Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens hebben wij nodig om jouw aanvraag voor een schadevergoeding goed af te handelen. Zonder jouw gegevens kunnen wij je immers niet helpen. Bij het verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens werken we volgens: 

  • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • Het Addendum Zorgverzekeraars

  Hoe gaan we om met jouw medische gegevens?

  Alle gegevens over jouw gezondheid worden alleen gebruikt onder de verantwoordelijkheid van onze medische adviseurs. Deze medische adviseurs werken met het medisch beroepsgeheim. Als andere medewerkers jouw medische gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden hebben die dezelfde medische geheimhoudingsplicht als onze medisch adviseur.

  Wil je er meer over weten?

  Hoe wij als bedrijf omgaan met jouw gegevens lees je in ons privacy verklaring.

 • Meer info & downloads

  Meer informatie over onze afhandeling personenschade

  Brochures en extra informatie

Wil je iemand van ons spreken?

Zit je met vragen over jouw letselschadeproces?

Dan kun je ons altijd bellen. Ons telefoonnummer voor letselschade is (030) 257 88 03. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.