Wat wij met 'duurzaam beleggen' bedoelen
Sinds 2007 hanteren wij een duurzaam beleggingsbeleid. In dit beleid zijn de criteria voor duurzaamheid vastgelegd voor zowel interne als externe fondsen, maar ook voor landen (staatsleningen) en bedrijven (aandelen en bedrijfsobligaties).

Ons duurzame beleggingsbeleid staat ook bekend als het a.s.r. SRI-beleid, waarbij SRI staat voor Sustainable & Responsible Investments. Het beleid van a.s.r. dat dus gaat over duurzame en verantwoorde beleggingen. Dit beleid is in het Engels opgesteld.

Milieu, mens en goed bestuur

Alle beleggingen worden gecontroleerd aan de hand van zogenaamde ESG-criteria. 'ESG' staat voor Environmental, Social en Governance, ofwel milieu, mens en goed bestuur. Deze criteria zijn gebaseerd op internationale verdragen, aanbevelingen en richtlijnen van internationale organisaties zoals de EU en VN. Door ESG-criteria aan te houden, krijgen we een goed beeld van de gehele bedrijfsvoering van een bedrijf. Zo weten we bijvoorbeeld of een bedrijf goed presteert op het gebied van milieu (Environmental), of het haar personeel goed behandelt (Social), en of het bestuur integer handelt (Governance). Op die manier investeren we toekomstbestendig en op een maatschappelijk verantwoorde manier. Van extern beheerde fondsen wordt verlangd dat zij zich inspannen om zoveel mogelijk in lijn met het duurzame beleggingsbeleid en de ESG-criteria van a.s.r. te beleggen. Hiermee wordt beoogd dat ook de beleggingen van deze fondsen aansluiten op ons beleid op het gebied van duurzaamheid.

We gaan het gesprek aan

Als we kansen zien voor verbetering op het gebied van duurzaamheid binnen een bedrijf, gaan we actief het gesprek aan. Ook spreken we bedrijven waarin we al beleggen aan op controversiële praktijken, als die zich voordoen. Als onze gesprekken niet tot positieve veranderingen leiden, dan sluiten we een bedrijf uit van onze beleggingen.

Waar beleggen we wél in?

In de ASR Vooruit Mixfondsen die beheerd worden door ASR Vermogensbeheer NV, passen wij ons duurzaamheidsbeleid toe. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de bedrijven waarin we zelf beleggen, toetsen op 5 punten:

  • milieu
  • arbeidsomstandigheden
  • mensenrechten
  • ethiek
  • sociaal en integer handelen van het bestuur

Onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid is dat wij ook beleggingen in de portefeuille van het fonds opnemen die bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

We beleggen hierbij ook in grote bedrijven uit verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de energie-, transport- en autosector. Daar zitten ook bedrijven tussen die nog wel een groot deel van hun omzet halen uit bijvoorbeeld fossiele grondstoffen als olie en gas. Zulke sectoren en bedrijven zijn in algemene zin vaak niet als 'duurzaam' aan te merken. Voor de meest CO2-intensieve sectoren eisen we daarom dat bedrijven waarin we investeren een duidelijke strategie hebben om de bedrijfsvoering te vergroenen naar uiteindelijk ‘net zero’ in 2050, in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. Door breed te investeren beogen we met de ASR Vooruit Mixfondsen, naast duurzaamheid, ook acceptabele risico's, acceptabele kosten en een goed rendement. Hiervoor is een goede spreiding van de beleggingen belangrijk.

Net zero

'Net zero' oftewel 'netto nul' wil zeggen dat de totale uitstoot van broeikasgassen van een organisatie gelijk (of lager) is dan het totaal aan broeikasgassen dat de organisatie uit de atmosfeer verwijdert. 
Waar beleggen we niet in?

We sluiten in ieder geval bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële zaken, zoals de wapen-, tabak- en gokindustrie. Met bedrijven die een groot deel van hun omzet halen uit onder andere nucleaire energie en steenkool doen we ook geen zaken. Bij staatsobligaties sluiten we landen uit die bijvoorbeeld slecht scoren op democratische vrijheden, zoals China.

Benieuwd naar de lijst van uitgesloten bedrijven en landen? Download deze hieronder. De documenten zijn in het Engels opgesteld.

 

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De beleggingsonderneming ASR Vooruit BV is onderdeel van a.s.r.