Wat zijn de kosten?

Naast risico’s zijn er ook kosten verbonden aan beleggen. Je betaalt kosten voor onze dienstverlening en er worden fondskosten in rekening gebracht.

Alle kosten op een rij
Kosten dienstverlening ASR Vooruit BV

Dit zijn de kosten die je betaalt aan ASR Vooruit B.V. voor de administratie van je beleggingen. Daarbij moet je denken aan zaken zoals:

  • het ontvangen en doorgeven van je aan- en verkoopopdrachten
  • toegang tot je beleggingsportaal
  • het geven van informatie over je beleggingen

Hiervoor rekenen wij 0,5 % per jaar over je belegd bedrag met een maximum van € 80 per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal verkopen wij een deel van je beleggingen om deze kosten te voldoen.

Kosten fonds

Onze fondsbeheerder ASR Vermogensbeheer NV rekent kosten en er zijn ook kosten die het fonds maakt om de samenstelling van de ASR Vooruit Mixfondsen te beheren. Deze kosten worden verrekend met de koers van het fonds. Hieronder leggen wij uit welke kosten dit zijn.

In- en uitstapkosten
Het fonds rekent ‘in- en uitstapkosten’, ook wel in- en uitstapvergoedingen genoemd. Dit is een vergoeding voor de verwachte kosten voor het aan- of verkopen van de beleggingen op het moment dat je als belegger een beleggingsorder geeft voor een inleg of verkoop. De hoogte van deze kosten zijn vooraf ingeschat door de fondsbeheerder.

Beheer- en servicevergoeding
Daarnaast rekent ASR Vermogensbeheer jaarlijks een beheervergoeding voor het beheer van het fondsvermogen. Ook maakt de fondsbeheerder kosten voor onder andere de fiscale aangifte, kosten van de accountant, de kosten van de bewaarder, en zo meer. Dit wordt ook wel de servicevergoeding genoemd. Zowel de beheer- als de servicevergoeding worden op dagbasis in de koers van het fonds berekend. 
 
Transactiekosten
Dit zijn kosten die het fonds maakt in verband met aan- en verkopen van beleggingen. Bijvoorbeeeld om ervoor te zorgen dat de verhouding tussen de aandelenfondsen en obligatiefondsen in evenwicht blijft, dat noemen we 'rebalancing'. of om aanpassingen te doen in een beweeglijke markt. De transactiekosten zijn geen vaste doorlopende kosten maar keren wel regelmatig terug. De transactiekosten zijn op jaarbasis en vooraf ingeschat door ASR Vermogensbeheer.
 
Meer informatie over de kosten vind je terug in de brochure ‘Kosten Doelgericht beleggen’.

Een overzicht van alle kosten
  • Kosten ASR Vooruit BV toon
  • Kosten fonds toon
We geven 2 rekenvoorbeelden
  • 1. Kostenoverzicht bij een eenmalige inleg van € 2.000 in het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal toon
  • 2. Kostenoverzicht bij een periodieke inleg van € 100 per maand in het ASR Vooruit Mixfonds Neutraal toon
Ook belangrijk om te weten:

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De beleggingsonderneming ASR Vooruit BV is onderdeel van a.s.r.

Wat zijn de kosten?