Home uploadformulier voor providers

Documenten versturen voor providers

Ben je een provider voor onze AOV-verzekerden? Dan kun je hier privacygevoelige documenten over de behandeling van je cliënt op een veilige, digitale manier aan ons verzenden. Denk aan: arbeidskundige rapporten, offertes, intakeverslagen, voortgangsverslagen, eindverslagen of facturen.

Waarom deze veilige omgeving?

Het versturen van privacygevoelige en medische informatie, zoals klant- en bedrijfsgegevens, valt onder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG). Het doorgeven van informatie over de post en e-mail is niet zonder risico. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat dit soort informatie op zorgvuldige en veilige wijze aan ons doorgegeven kan worden.’ 

Direct naar de juiste afdeling
Bij het uploaden kun je aangeven om wat voor informatie het gaat. Dit zorgt er voor dat de informatie direct bij de juiste afdeling terecht komt. Je hoeft de informatie dus zelf niet nog apart naar de betrokken medisch adviseur en arbeidsdeskundige te sturen. We maken onderscheid tussen medische en niet-medische informatie.
Medische informatie komt terecht bij onze Medische Dienst

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verstaat onder medische gegevens alle gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen en die zijn gebruikt bij de analyse van de patiënt, zoals:

  • diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
  • eigen subjectieve waarnemingen, zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
  • gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen;
  • overige situationele problemen: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden partner, scheiding.

Niet-medische informatie komt terecht bij de arbeidsdeskundige en claimbeheerder
Dit is informatie die niet valt onder de categorie medische informatie. Deze informatie archiveren we in het klantendossier.
Heb je vragen? 

Dan kun je ons mailen via arbeidskundigedienst@asr.nl of bellen op 030 278 3232.