Ga naar de hoofdinhoud

Keuzehulp bij opstellen verklaring

Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat moet je ook afspreken hoe jullie de pensioenzaken regelen. Deze keuzehulp kan je daarbij helpen. Als je de vragen hebt ingevuld krijg je als uitkomst voorbeeldteksten. Deze kun je meenemen naar je notaris of advocaat.

1Gaan je partner en jij uit elkaar?

Als je partner en jij uit elkaar gaan, kan dat gevolgen hebben voor je pensioen. Voor ons is het van belang om te weten of er sprake was van huwelijk/geregistreerd partnerschap of dat er sprake was van een samenleving.

2Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?

Bij het aangaan van je huwelijk heb je de keuze gemaakt om in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden te trouwen. Omdat je nu uit elkaar gaat, verandert je pensioen. Voor ons is het van belang te weten welke afspraken er zijn gemaakt bij het aangaan van het huwelijk.

Gemeenschap van goederen
Huwelijkse voorwaarden
3Moet het pensioen verdeeld worden zoals is vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden?
Ja: stuur ons de huwelijkse voorwaarden op via mijnpensioen@asr.nl.
Nee: ga verder met volgende vraag
4Wil je je opgebouwde ouderdomspensioen verdelen?

Doorgaans bouw je bij je werkgever een ouderdomspensioen op, voor als je met pensioen gaat. Je ex-partner heeft recht op een deel van je pensioen. Het is belangrijk dat je samen met je ex-partner goede afspraken maakt of je het pensioen wilt verdelen. En zo ja, op welke manier.

Ja
Nee
5Wil je je pensioen verdelen via de standaardverdeling?

In de wet wordt rekening gehouden met een standaardverdeling. Bij de standaardverdeling heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Je kunt hier van afwijken door een afwijkende verdeling en/of afwijkende periode af te spreken.

Ja
Nee
6Pak je laatste UPO: Staat er een bedrag in de toelichting onder het kopje bij "Overlijden na uit dienst gaan?
Ja
Nee
7Kies je voor de wettelijke verdeling van het partnerpensioen?

Over de verdeling van het partnerpensioen kun je afspraken maken. Je kunt de wettelijke verdeling volgen. Dit houdt in dat je ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat tot het moment van scheiden is opgebouwd. Je kunt ook andere afspraken maken. Je ex-partner kan bijvoorbeeld afstand doen van het bijzonder partnerpensioen als je ex-partner geen behoefte heeft aan een uitkering.

Ja
Nee
8Convenant-teksten

Neem onderstaande teksten mee naar je notaris of advocaat

Wij raden je aan om de afspraken die je met je ex-partner maakt altijd vast te laten leggen bij een notaris of bij een advocaat. Onderstaande voorbeeldteksten kun je meenemen naar je notaris of advocaat. Deze voorbeeldteksten kunnen dienen als leidraad voor de afspraken met je (ex-) partner.

Let op: Wil je andere afspraken maken? Laat je notaris of advocaat dan vooraf contact met ons opnemen om te bepalen of je afwijkende afspraak (wettelijk) mogelijk is.

Verevening ouderdomspensioen standaard

Partijen komen overeen om het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen conform de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Partijen kunnen het hiervoor bepaalde ten gelde maken bij de desbetreffende pensioenuitvoerder indien een van beide partijen het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen” invult en ondertekent. Het formulier moet binnen twee jaar na de (echt)scheiding door de desbetreffende pensioenuitvoerder zijn ontvangen.

Verevening ouderdomspensioen afwijkend percentage

Partijen komen overeen om het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen conform de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding met een afwijkend percentage: het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van[ex-partner/de man/de vrouw] wordt verdeeld in de verhouding van […/… ] voor [ex-partner/de man/de vrouw] respectievelijk voor [ex-partner/de man/de vrouw]. [en vice versa]. Partijen zullen de afwijkende verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen binnen twee jaar na de (echt)scheiding melden aan de desbetreffende pensioenuitvoerder middels toezending van het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen”. Het formulier dient daarvoor conform hetgeen hiervoor is bepaald te worden ingevuld en door beide partijen te worden ondertekend.

Verevening ouderdomspensioen afwijkende periode

Partijen komen overeen om naast het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap tevens de periode dat er opbouw van ouderdomspensioen plaatsvindt/-vond [voorafgaand aan het huwelijk/ gedurende het voeren van een gezamenlijke huishouding van partijen voorafgaand aan het huwelijk/…] in de verdeling te betrekken. Partijen zullen de afwijkende verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen binnen twee jaar na de (echt)scheiding melden aan de desbetreffende pensioenuitvoerder middels toezending van het formulier “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen”. Het formulier dient daarvoor conform hetgeen hiervoor is bepaald te worden ingevuld en door beide partijen te worden ondertekend.

Geen verevening ouderdomspensioen:

Partijen zien nadrukkelijk af van het recht om het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen. Ze sluiten bijgevolg de toepasselijkheid van de wet Verevening pensioenrechten bij scheiding uitdrukkelijk uit. Partijen realiseren zich dat zij daarmee afwijken van de wettelijke regeling en dat dus voornoemde pensioenaanspraken/-rechten niet gelijkelijk worden verdeeld.

Bijzonder Partner Pensioen

Het (bijzonder) partnerpensioen, voor zover opgebouwd tot de [datum van (echt)scheiding/datum beëindiging gezamenlijke huishouding], wordt overeenkomstig artikel 57 van de Pensioenwet premievrij voor de ex-partner gereserveerd.

óf

De voor en tijdens [het huwelijk/ geregistreerd partnerschap/de gezamenlijke huishouding] door [ex-partner/de man/de vrouw] opgebouwde aanspraken op partnerpensioen komen op grond van artikel 57 van de Pensioenwet geheel toe aan [ex-partner/de man/de vrouw].

Afstand Bijzonder Partner Pensioen:

Partijen doen over en weer afstand van het (bijzonder) partnerpensioen, voorzover opgebouwd tot de [datum van (echt)scheiding/datum beëindiging gezamenlijke huishouding].

óf

Van het (bijzonder) partnerpensioen, voor zover opgebouwd door [naam ex-partner/de man/de vrouw] tot de datum van echtscheiding, wordt volledig afstand gedaan door [naam de ex-partner/de man/de vrouw].

{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedemiddag, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":true,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":true,"SCH_Pac_C_ASRNL":true,"SCH_Pdb_C_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":true,"ARD_C_KLANTADVIES":true}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }