De beleggingsverzekering van a.s.r.

Je hebt de beleggingsverzekering afgesloten met een bepaald financieel doel. De hoogte van het kapitaal dat je wilt bereiken op de einddatum, heet doelkapitaal. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van de koersen, deze wijzigen dagelijks. Kijk regelmatig of het product nog past bij jouw doel.

Voorbeelden 
  • Hypotheek aflossen: jouw financiële doel is om een deel van jouw hypotheek af te lossen. Het doelkapitaal is het bedrag dat je daarvoor nodig hebt.
  • Oudedagsvoorziening: jouw financiële doel is het aanvullen van jouw pensioen. Het doelkapitaal is het bedrag dat je nodig hebt voor deze aanvulling.
Heb je een risicodekking?

Je kunt verzekerd zijn tegen het risico van overlijden en tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Dat heet risicodekking. Voor de risicodekking betaal je een risicopremie. Op jouw polis vind je alle dekkingen waarvoor je verzekerd bent. Je polis kun je downloaden op Mijn a.s.r.

  • Overlijden toon
  • Arbeidsongeschiktheid toon
Wat gebeurt er met de premie die je betaalt?

Je betaalt premie voor je beleggingsverzekering. De premie kun je per maand, kwartaal, halfjaar, jaar of in één keer betalen. Als je de premie in één keer betaalt, heet dat een koopsom.

  • Een deel van de premie is bestemd voor de beleggingen in de beleggingsfondsen. Dit is de inleg.
  • Een deel van de premie is bestemd voor het verzekeren van het risico. Dat is de risicopremie.
  • Een deel van de premie is bestemd voor de kosten. Dat zijn de kosten die a.s.r. in rekening brengt. Er zijn verschillende soorten kosten.
De omvang van de risicopremie is afhankelijk van de waarde van de beleggingen en de kosten. Je krijgt van ons jaarlijks een overzicht van je beleggingsverzekering, hierin staat hoe groot de delen precies zijn in dat jaar.
  • Kosten verzekeraar toon
  • Kosten adviseur toon
  • Kosten voor het beheer van de beleggingsfondsen toon
Waarin belegt de fondsbeheerder?

De fondsbeheerder belegt, namens a.s.r., jouw inleg in de beleggingsfondsen die jij kiest. Een beleggingsfonds is een verzameling van één of meerdere soorten van beleggingen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Ieder fonds heeft zijn eigen verdeling met bijbehorende rendementen, risico’s en kosten. De beleggingen die de fondsbeheerder in beleggingsfondsen doet, drukt a.s.r. uit in units. De waarde van de units is afhankelijk van de ontwikkeling van de waarde van deze beleggingen. Wij hebben een groot aantal beleggingsfondsen waaruit je kunt kiezen.

Wil je weten welke fondsen voor de levensverzekeringen beschikbaar zijn? Kies dan bij fondsen en koersen voor de categorie “ASR Levensverzekeringen”.

Compensatievergoeding

Kwam je in aanmerking voor een vergoeding op grond van de Compensatieregeling? Dan hebben we deze vergoeding in je beleggingsverzekering gestort. Deze rendeert mee tot de einddatum van je beleggingsverzekering. Meer informatie over de Compensatieregeling.