Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Schade melden

Schade komt altijd ongelegen. Je wil zo snel mogelijk een oplossing. En omdat we begrijpen dat je onze polisvoorwaarden niet uit je hoofd kent, krijg je bij ons hulp om je schade zo snel mogelijk op te lossen. Met zo weinig mogelijk rompslomp natuurlijk.

Meld je schade

Heb je schade? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Die kent jouw situatie het beste en weet precies wat je bij een schade moet doen. Je kunt je schade ook melden via ons schadeformulier. Binnen 10 werkdagen nemen we contact met je op over de behandeling van je schade.

Noodsituatie?

Bel direct: (030) 256 77 77. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Heb je schade door diefstal, inbraak of verlies?

  • Doe dan eerst aangifte bij de politie. Ook als je in het buitenland bent.
  • Kun je tijdens je vakantie niet naar de politie? Meld je schade dan bij de reisleiding of bij de beheerder van je tijdelijke verblijf.
  • Meld daarna je schade bij je verzekeringsadviseur of bij ons.

Jouw verzekeringsadviseur schakelt met onze vaste schadebehandelaar 

Na je melding handelt een van onze schadebehandelaars je schade af. Van het begin tot het eind. Je verzekeringsadviseur is altijd op de hoogte. Je kunt altijd bij je adviseur terecht als je vragen hebt.

Soms roept de schadebehandelaar de hulp in van een schade-expert

Soms is een schade lastig vast te stellen. Bij ingewikkelde schade kan er dus onderzoek nodig zijn. Dan roept de schadebehandelaar de hulp in van een schade-expert. Dat kan een schade-expert van ons zijn. Die kent de voorwaarden van je verzekering en weet dus precies waar je allemaal recht op hebt. Het kan ook zijn dat we een schade-expert inschakelen om een schade te beoordelen.

Wat doet onze schade-expert?

Onze schade-expert helpt jou door te doen:

  • Hij stelt de schade-oorzaak vast
  • Hij schept duidelijkheid door na te gaan of je voor dit geval verzekerd bent
  • Hij stelt het schadebedrag vast
  • Hij geeft je tips om toekomstige schades te voorkomen en te beperken
  • Hij zorgt dat je een voorschot krijgt op de schade-uitkering als dat noodzakelijk is
  • Hij adviseert je over herstelmogelijkheden en het inschakelen van herstel- of schoonmaakbedrijven
  • Hij legt je uit wat je mogelijkheden zijn voor een tijdelijke huisvesting als dat noodzakelijk is

De schade-expert komt bij je langs

De schade-expert maakt met jou een afspraak om de schade te bekijken. De expert vertelt je hoe hij of zij de hoogte van het schadebedrag heeft berekend. Vaak kan de expert je schade meteen met je regelen. Zo kan hij ook een erkend bedrijf inschakelen die de schade gaat herstellen. Dan hoef je daar zelf niet achteraan.

Je kunt ook zelf je eigen expert inschakelen

Wil je naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert om jouw schade vast te stellen? Dan mag dat. Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met het schadebedrag dat onze expert vaststelt. Of als je een andere redelijke aanleiding hebt om jouw eigen schade-expert in te schakelen.

Zo eigen schade-expert heet een ‘contra-expert’. Jouw contra-expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Dit wordt een arbiter genoemd. Deze arbiter bepaalt wat de schade is, als jouw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade. Hij blijft dan binnen de grenzen van de schadevaststelling die jouw en onze expert gedaan hebben. 

De redelijke kosten van alle experts betalen wij. Dus ook de kosten van jouw expert. Wij doen geen beroep op de beperking die nog in de oudere polisvoorwaarden voorkomt, namelijk dat de vergoeding van de kosten van jouw expert beperkt is tot maximaal het bedrag dat wij aan onze expert hebben betaald. Voorwaarde is wel dat alle betrokken schade-experts werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. De kosten van jouw expert die niet met de schadevaststelling te maken hebben betaal je zelf. Zo kan jouw expert kosten maken voor jouw belangenbehartiging. Die kosten betaalt a.s.r. niet tenzij wij dat verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving. Wil je onverwachte kosten achteraf voorkomen? Spreek dan van tevoren af wat de contra-expert precies voor jou gaat doen.

Wat doet het herstelbedrijf?

Als je schade hebt en wij laten jouw schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens jou de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij of de experts overleggen altijd met jou voordat we een herstelbedrijf inschakelen.

En wie betaalt?

Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wil je dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat je dan van tevoren weten hoeveel dat kost. Je betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden. Vaak vragen herstelbedrijven aan jou om een ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geef je ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen.

Ben je ergens niet of niet volledig voor verzekerd, of heb je een eigen risico? Dan betaal je dat deel van de schade zelf.

Schade melden