Home Blogs van a.s.r. De sandwichgeneratie en stress

De sandwichgeneratie en stress

09 augustus 2021

De stress van een veeleisende baan in combinatie met jonge kinderen heb je overleefd. Hoera! Je zit in wat rustiger vaarwater. Tot je ouders beginnen te kwakkelen. De gezelligheidsbezoekjes worden steeds vaker vervangen door zorgtaken. Ineens heb je de zorg voor je opgroeiende tieners én de mantelzorg voor je ouders. Je denkt dat je inmiddels wel gepokt en gemazeld bent, maar iedere generatie kent zijn eigen uitdagingen die stress en mogelijk burn-out tot gevolg kunnen hebben. 

Sta eens stil bij je mentale fitheid

Herken jij de signalen van stress en burn-out?

Doe de gezonde twijfeltest Meer over stress en burn-out
De sandwichgeneratie

De sandwichgeneratie is de groep van mensen tussen de vijfenveertig en vijfenzestig die ingeklemd zit tussen de zorg voor hun tieners en de mantelzorg voor hun zieke ouders. Naast de hectiek van alledag kan de dubbele zorgtaak extra zwaar zijn. Zeker als het ook gaat om zorg voor een ouder met dementie.  

Veranderende werkomgeving

Ook in het werk kan deze groep extra stress ervaren. De veertigers zijn vaak halverwege hun loopbaan en kunnen het gevoel hebben door de jongere generatie, vol met ambitieuze plannen, ingehaald te worden. De vijftigers en zestigers kunnen moeite hebben om zich aan te passen in een snel veranderende werkomgeving waar ze steeds afhankelijker worden van techniek en waar de omgangsvormen losser worden. Dit kan leiden tot stress waardoor werknemers in een soort overlevingsstand schieten. 

Met pensioen

Voor de zestigers kan de komende pensionering ook stressvol zijn. Is mijn pensioen wel goed geregeld? Heb ik voldoende geld om straks rond te komen? En hoewel het heel leuk lijkt om niet meer te hoeven werken, betekent pensioen ook afscheid nemen van een vertrouwde omgeving. Deze generatie heeft vaak lange tijd bij hetzelfde bedrijf gewerkt en heeft een hechte band opgebouwd met hun collega’s. Pensioen is een afsluiting van een belangrijk deel van hun leven en met de pensionering valt een belangrijke houvast weg. Hoe ga je daarmee om?

Signalen herkennen

Door zorgtaken voor kinderen en ouders, veranderende werkomstandigheden of het opzien tegen het pensioen kunnen klachten ontstaan. Van alles niet meer kunnen overzien, dalende motivatie, ongelukkig zijn op het werk tot zich opgebrand voelen. Verzuim of uitval door stress en burn-out is ook voor deze groep vaker te voorkomen dan je zou denken. Belangrijk is om in een vroegtijdig stadium de signalen te zien. Daarvoor hebben wij de ‘gezonde twijfeltest’. De test helpt om signalen van te veel stress eerder te leren herkennen en er actie op te ondernemen. En dat helpt weer bij het voorkomen van uitval.

Christel van Capelleveen

Meer verhalen over Gezonde twijfels