Je ABC Spaarkas bereikt de einddatum

Als de einddatum nadert, sturen wij je een brief met de waarde van je ABC Spaarkas. Dit is nog niet de definitieve waarde omdat je mogelijk nog een extra ‘sterftewinst’ ontvangt.

Sterftewinst werkt als volgt: de ABC Spaarkas bestaat uit meerdere verzekeringen die allemaal op hetzelfde moment de einddatum bereiken. Overlijdt een verzekerde vóór de einddatum? Dan wordt een deel van het opgebouwde kapitaal van deze verzekering in de ABC Spaarkas gestort. Het extra kapitaal dat zo ontstaat wordt na de einddatum verdeeld. Dit noemen we sterftewinst. De definitieve waarde is in mei van het volgend jaar bekend en wordt rond 15 mei uitgekeerd.

Let op: heb je een ABC Spaarplan en bestaat je polisnummer uit acht cijfers, beginnend met een 3 of een 7? Lees meer over de belastingregels die gelden en hoe je de uitkering kunt regelen.

Je kapitaal laten uitkeren

De uitkering van het kapitaal van je ABC Spaarkas regel je eenvoudig op Mijn a.s.r.

Voor de uitkering hebben we een verklaring van in leven zijn van de verzekerde nodig. Uit de verklaring moet blijken dat de verzekerde op 1-1 van het uitkeringsjaar in leven was. Je kunt de verklaring opvragen bij de gemeente waar de verzekerde ingeschreven staat. Lever de verklaring tussen 1 januari en 1 april aan via Mijn a.s.r. en dan keren we het kapitaal rond 15 mei uit. 

Lijfrenteverzekering

Heb je jouw ABC Spaarkas gesloten als een lijfrenteverzekering om een aanvulling op je pensioen op te bouwen? Nu het lijfrentekapitaal vrijkomt moet je een keuze maken wat je ermee gaat doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je zet het lijfrentekapitaal nog even vast en laat het doorgroeien.
  • Je koopt een lijfrente aan die in termijnen een bedrag aan je uitkeert.
  • Je laat het lijfrentekapitaal in een keer uitkeren.