Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Je ABC Spaarkas bereikt de einddatum

Direct na de einddatum sturen wij je een brief met de waarde van je ABC Spaarkas verzekering. Dit is nog niet de definitieve waarde omdat je mogelijk nog een extra ‘sterftewinst’ ontvangt. Dit werkt als volgt: de ABC Spaarkas bestaat uit meerdere verzekeringen die allemaal op hetzelfde moment de einddatum bereiken. Overlijdt een verzekerde vóór de einddatum? Dan wordt een deel van het opgebouwde kapitaal van deze verzekering in de ABC Spaarkas gestort. Het extra kapitaal dat zo ontstaat wordt na de einddatum verdeeld. Dit noemen we sterftewinst. De definitieve waarde is in mei van het volgend jaar bekend.

Let op: heb je een ABC Spaarplan? En bestaat je polisnummer uit acht cijfers, beginnend met een 3 of een 7? Dan lees je hier hoe je je kapitaal kunt laten uitkeren.

Je kapitaal laten uitkeren

Om het kapitaal van je ABC Spaarkas uit te kunnen betalen, hebben we enkele documenten en gegevens van je nodig. Dit zijn:

  • een kopie of schermafdruk van een recent bankafschrift.
  • een kopie van je identiteitsbewijs (rijbewijs: voor- en achterkant).
  • een volledig ingevuld en ondertekend uitkeringsverzoek.
  • de originele polis. Heb je deze niet meer? Dan geldt de verklaring aansprakelijkheid schade. Deze vind je bij het uitkeringsverzoek. Hiermee verklaar je dat we je opgebouwde kapitaal niet nogmaals hoeven uit te keren als je de originele polis hebt teruggevonden.
  • een bewijs van in leven zijn van de verzekerde (Attestatie de Vita). Deze kun je opvragen bij de gemeente van de verzekerde.

Je kunt de documenten mailen naar levensverzekeringen@asr.nl of per post sturen naar:

a.s.r. verzekeringen
t.a.v. afdeling Leven
postbus 2072
3500 HB in Utrecht

Wil je verder sparen?

Bij sommige verzekeringen kun je verder sparen met het kapitaal dat je hebt opgebouwd. Je adviseur kan je vertellen wat de mogelijkheden voor jouw verzekering zijn. Kan of wil je niet verder sparen binnen je huidige verzekering? Dan kun je online onze internet spaarrekening aanvragen. Als je al een internet spaarrekening van a.s.r. hebt, kun je hetzelfde online invulscherm doorlopen om het kapitaal over te laten boeken. Zorg er wel voor dat je je  deelnemernummer invult.

We storten het beschikbare kapitaal vervolgens binnen 10 werkdagen na de einddatum van je kapitaalverzekering op je internet spaarrekening. Je ontvangt dan meteen rente over je inleg. Zo groeit je kapitaal rustig verder zonder enig risico.

Let op: eventuele fiscale voordelen heb je maximaal tot de einddatum van je kapitaalverzekering. Hoe je ook verder spaart, deze voordelen vervallen.

Heb je nog vragen?

Dan kun je contact opnemen met je adviseur. Je kunt ook met ons bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 278 02 22. Wij helpen je graag.