De medische dienst bestaat uit medisch adviseurs en medisch behandelaars. Iedereen werkt er onder het medisch beroepsgeheim. Samen adviseren zij de claimbeheerder en arbeidsdeskundige over jouw gezondheid en of jouw gezondheid wel of geen invloed heeft op je werk.

De medisch behandelaar ondersteunt de adviseur 

De medisch behandelaar ondersteunt de medisch adviseur. Hij of zij vraagt in opdracht van de medisch adviseur gegevens op over je gezondheid bij je huisarts of specialist en verwerkt deze.

De medisch adviseur adviseert de ondernemer 

De medisch adviseur is een arts die advies uitbrengt over jouw gezondheidstoestand en de invloed daarvan op je werk. De adviseur werkt ook samen met de claimbeheerder en arbeidsdeskundige. De medisch adviseur deelt alleen medische gegevens van jou met de claimbeheerder en arbeidsdeskundige als dat van belang is om jou te kunnen ondersteunen.

De externe arts onderzoekt de ondernemer 

Soms heeft onze medische dienst meer medische informatie nodig om een advies uit te brengen over jouw arbeidsongeschiktheid. Daarom kan onze medisch adviseur je vragen om een externe arts te bezoeken. Deze arts stelt je vragen en doet soms verder onderzoek. Daarvan maakt deze arts dan een rapport voor onze medische dienst. Als je dat wilt, krijg je een kopie van dit rapport.

Wanneer schakelen wij de medische dienst in?

Wanneer jij je arbeidsongeschikt meldt, bespreekt de claimbeheerder jouw claim met de medische dienst en arbeidsdeskundige. Zij adviseren de claimbeheerder, zodat hij kan beslissen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent en hoelang je nodig hebt om te herstellen. Je claimbeheerder bespreekt dit vervolgens met jou.

Wij gaan zorgvuldig om met medische gegevens

Het is belangrijk om te weten dat wij heel zorgvuldig omgaan met jouw medische gegevens. Wij houden ons aan de Algemene wet Verordening Gegevensbescherming (AVG). De medisch adviseur deelt alleen medische gegevens die nodig zijn om jouw ziekmelding goed te kunnen behandelen. Bijvoorbeeld om te adviseren met welke diensten en middelen wij jou het beste kunnen ondersteunen.

Wij helpen je graag