Ga naar de hoofdinhoud

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten, wil a.s.r. informatie hebben over je gezondheid. Dat kan door middel van een gezondheidsverklaring en eventueel een aanvullend medisch onderzoek. Lees hier meer over de gezondheidsverklaring.

Waarom een gezondheidsverklaring?

a.s.r. vraagt informatie over jouw gezondheid. Je vult jouw persoonlijke en medische informatie in op de gezondheidsverklaring. Daarna stuur je deze rechtstreeks aan de medisch dienst. De medisch adviseur of een medewerker van de medische dienst beoordeelt vervolgens jouw medische gegevens. Dan geeft de medisch adviseur a.s.r. een advies. Dit advies gaat over de risico’s die a.s.r. loopt als jij een verzekering afsluit. Heb je een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan gemiddeld? Dan is dat voor a.s.r. een hoger risico. De mogelijkheid bestaat dat je dan een hogere premie betaalt of dat er beperkende voorwaarden gelden. Of je krijgt geen verzekering.

Het advies van de medisch adviseur kan zijn:
 • Je risico is niet verhoogd. Je krijgt de verzekering zonder bijzondere voorwaarden of een hogere premie.
 • Je risico is hoger dan gemiddeld. a.s.r bepaalt dan of je een hogere premie moet betalen. Of dat er beperkende voorwaarden gelden.
 • Je risico is té hoog. In dat geval adviseert de medisch adviseur je niet te verzekeren.

Uiteindelijk beslist a.s.r. over jouw aanvraag. Stuur je de gezondheidsverklaring niet op? Dan kun je geen verzekering afsluiten en stopt de aanvraag.

Gezondheidsverklaring invullen

Vul zelf de gezondheidsverklaring in. Laat deze niet invullen door een tussenpersoon, verzekeringsadviseur of iemand anders! Het is belangrijk dat je op alle vragen juist en volledig antwoord geeft. Dat ben je verplicht. Dat heet jouw ‘mededelingsplicht’. 

Daarmee voorkom je dat:
 • de afhandeling van de aanvraag vertraging oploopt;
 • de verzekeraar de verzekering stopt;
 • de verzekeraar geen uitkering geeft bij overlijden;
 • de verzekeraar geen uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid;
 • de verzekeraar een ontvangen uitkering terugvraagt;
 • je een registratie in frauderegisters van verzekeraars krijgt.
Wat moet je vertellen?

Heb of had je een bepaalde klacht, ziekte of aandoening? Meld dit dan altijd. Ook als dit lang geleden was. Of als niet duidelijk is waardoor dit veroorzaakt wordt. Het kan belangrijk zijn voor je aanvraag. Niet elke doorgemaakte klacht, ziekte of aandoening betekent dat je geen verzekering krijgt of een hogere premie moet betalen.

Wat is een klacht, aandoening, of ziekte?
Wat is een klacht?

Lichamelijk of geestelijk ongemak of pijn noemen we een klacht. Bij een klacht is niet altijd duidelijk waardoor deze veroorzaakt wordt.

Wat is een aandoening?
Een aandoening is een afwijking van de gezonde lichamelijke of geestelijke toestand.
Wat is een ziekte?

Ook een ziekte is een aandoening. Bij ziekte denken we dikwijls aan een lichamelijke afwijking, maar ook een geestelijke afwijking wordt een ziekte genoemd. Door een ziekte kan iemand beperkt zijn of worden in zijn of haar functioneren. Of eerder overlijden.

Wat gebeurt er met je medische informatie?

De medisch adviseur van a.s.r. beoordeelt je medische informatie. En bewaart deze in een medisch dossier. De medisch adviseur heeft geen toegang tot je andere medische dossiers, bijvoorbeeld bij je zorgverzekeraar.

Wie kan je medische informatie zien?

Informatie over jouw gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de medische dienst mogen jouw informatie zien. En de medisch adviseur van een herverzekeringsmaatschappij. Als een aanvullend medisch onderzoek nodig is, zal de medisch adviseur de noodzakelijke medische informatie aan de keurend arts toesturen.

Wat wel en niet mag met betrekking tot het verwerken van jouw medische informatie lees je in:

Je vindt deze publicaties op de website van verzekeraars onder ‘Regelingen en codes’ en onder ’Overige zelfregulering’.

Heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig?

Soms heeft de medisch adviseur extra medische informatie nodig over jouw gezondheid. Bijvoorbeeld van je arts. Jouw arts mag alleen als jij dat goed vindt deze informatie aan de medisch adviseur geven. Je geeft hiervoor toestemming met een machtiging. De medisch adviseur kan je ook vragen om een medisch onderzoek te ondergaan.

a.s.r. betaalt dit medisch onderzoek. Wil je dit onderzoek niet, dan kun je de verzekering niet afsluiten.

Het advies van de medisch adviseur
Waaruit bestaat het advies?

De medisch adviseur van a.s.r. schat jouw gezondheidssituatie in. Op basis daarvan geeft hij aan a.s.r. een medisch advies. Meestal zal hij adviseren om iemand zonder beperkende voorwaarden te accepteren. Maar je kunt door jouw gezondheid voor a.s.r. een verhoogd risico vormen. Je krijgt hierover schriftelijk bericht van de medisch adviseur. Hierin staat de uitleg van het medisch advies. Je weet dan waarop het medisch advies is gebaseerd.

Het advies van de medisch adviseur aan degene die voor de verzekeraar beslist over acceptatie kan zijn:

 • bied een verzekering aan met normale voorwaarden;
 • bied een verzekering aan met beperkende voorwaarden. Of een hogere premie;
 • bied geen verzekering aan.

Ben je het niet eens met het advies van de medisch adviseur?

Dan kun je de medisch adviseur vragen om zijn medisch advies opnieuw te bekijken. Dat vraag je schriftelijk aan. Daarin zet je de redenen waarom jij dat vraagt. Vind je dat de medisch adviseur van verkeerde informatie is uitgegaan? Bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie over jouw gezondheid bekend is? Of omdat je vindt dat er fouten zijn gemaakt bij
het medisch onderzoek? Ook dan kun je aan de adviseur vragen zijn medisch advies te veranderen. De medisch adviseur kan ook om een machtiging vragen, zodat hij aanvullende informatie kan aanvragen bij jouw huisarts of medisch specialist.

Je rechten en plichten
Jouw persoonsgegevens

Vraag je een verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur jouw medische informatie in een dossier. Je hebt het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het recht op inzage. Je kunt ook om een kopie vragen. Dit heet recht op afschrift. Wil je jouw medisch dossier laten aanpassen omdat er fouten in staan? Dan kun je dat aan a.s.r. vragen. Dat heet recht op correctie. Je hebt ook recht op verwijdering. Je kunt a.s.r. vragen jouw medisch dossier te vernietigen. Dit laatste geldt alleen als je de verzekering (nog) niet hebt afgesloten. Er gelden wel voorwaarden voor het correctierecht en het recht op verwijderen.

Wil je als eerste het advies van de medisch adviseur weten?
Je hebt het recht om als eerste te horen wat het medisch advies is van de medisch adviseur. Dus nog voordat de medisch adviseur het advies aan a.s.r. geeft. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming'. Door dit aan te kruisen op de gezondheidsverklaring geeft je aan gebruik te willen maken van dit recht. De medisch adviseur stuurt dan zijn advies naar je toe. Daarna kun je aan de medisch adviseur meedelen dat hij dat advies aan a.s.r. mag geven. Bij recht op eerste kennisneming heb je wel recht op een voorlopige dekking alleen niet voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar voor het ongevalsrisico. Als de verzekering op normale voorwaarden, zonder beperkende bepaling en/of verhoogde premie, wordt afgesloten dan wordt je niet als eerste geïnformeerd. 
Wil je zelf bepalen of de verzekeraar het advies van de medisch adviseur krijgt?
Wil je het medisch advies van de medisch adviseur als eerste horen? Dan moet je waarschijnlijk wel wat langer op jouw verzekeringspolis wachten. Maar je kunt dan ook de medisch adviseur verbieden om het medisch advies aan a.s.r. te geven. Dit heet het ‘blokkeringsrecht’. Gebruik je dit recht? Dan stopt a.s.r. jouw aanvraag. Zonder medisch advies kun je deze verzekering namelijk niet afsluiten bij a.s.r.
Jouw rechten:
 • Je mag jouw medisch dossier bij a.s.r. altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit.
 • Je mag als eerste weten wat de medisch adviseur aan a.s.r. wil adviseren. Dit kruis je aan op de gezondheidsverklaring.
 • Je kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies aan a.s.r. te geven. a.s.r. stopt dan je aanvraag.
 • Je mag jouw aanvraag opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als a.s.r. die afwijst.
Jouw plichten:
 • Je vult de gezondheidsverklaring zelf in. Dat doe je juist en volledig.
 • Je geeft veranderingen in je gezondheid meteen door. Dat doe je totdat jouw verzekering definitief is.
 • Vraag je een verzekerd bedrag aan boven de vragengrens? Dan beantwoordt je vragen over erfelijkheidsonderzoek. Je doet dit alleen als a.s.r. erom vraagt. Meer hierover lees je bij ‘vragen over erfelijkheid’.
Vragen en antwoorden over veranderingen en opzeggen
Wij helpen je graag
{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 10000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenacht, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":false,"PEN_C_IDV2":false,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":false,"ARD_C_DB":false,"ARD_C_KLANTADVIES":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }