Kinderen en je a.s.r. pensioen

Krijg je een zoon of dochter, heb je een stief- of pleegkind of adopteer je een kindje? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van je pensioen of je pensioenopbouw.

Bij overlijden

In je pensioenregeling is bijna altijd een wezenpensioen verzekerd. Via Mijn a.s.r. of op je Uniform Pensioen Overzicht zie je precies hoeveel wezenpensioen je kinderen krijgen als jij komt te overlijden. Wil je weten wanneer een kind recht heeft op wezenpensioen en tot welke leeftijd het wezenpensioen wordt uitgekeerd? Vraag het je werkgever of raadpleeg je pensioen 1-2-3.

Let op: heb je een wezenpensioen op risicobasis? Dan krijgen je kinderen alleen wezenpensioen als jij op het moment van overlijden nog in dienst bent bij je werkgever en daar dus nog pensioen opbouwt. Vraag na bij je (oude) werkgever of het wezenpensioen op risicobasis is verzekerd.

Je kind aanmelden

Als je een partnerpensioen hebt, hoef je de geboorte of adoptie van een kind niet apart bij ons aan te melden. Ben je alleenstaand? Dan kun je de geboorte of adoptie aan je werkgever doorgeven. De werkgever meldt dat weer aan ons.

Laat je adviseren

Het is verstandig om regelmatig te bekijken hoe de financiële situatie van je eventuele partner en kind(eren) eruit ziet als jij onverhoopt overlijdt. Het gaat immers om je dierbaren. Wil je weten of het partnerpensioen en wezenpensioen voldoende zijn om rond te komen? En of bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering een goede aanvulling kan zijn? Vraag het een onafhankelijk adviseur. Een adviseur kent zijn klanten. Hij kan je daarom het beste helpen bij het nemen van een besluit.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.

Kinderen en je a.s.r. pensioen