Home Zakelijk Zakelijk pensioen Alles over de nieuwe flexibiliseringsfactoren

Alles over de nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe flexibiliseringsfactoren. Het gaat om ruil-, vervroegings- en uitstelfactoren en afkoopvoeten. Door de actualisering sluiten de flexibiliseringsfactoren weer aan op de actuele levensverwachting en rekenrente. Deze factoren kunnen jaarlijks in januari worden aangepast. Wil je weten wat de nieuwe factoren zijn? Hieronder volgt een overzicht.

In sommige gevallen zijn de factoren gunstiger en in sommige gevallen ongunstiger. Wanneer een deelnemer eerder zijn pensioen in wil laten gaan, dan ontvangt hij/zij meer pensioen met de nieuwe factoren vergeleken met de oude.

Ruilt een deelnemer zijn partnerpensioen uit voor ouderdomspensioen? Dan ontvangt de deelnemer minder ouderdomspensioen met de nieuwe factoren in vergelijking met de oude factoren. Ook als een deelnemer later met pensioen wil gaan, wordt minder pensioen verkregen in vergelijking met de oude factoren.

Welke factoren zijn veranderd?

Per 1 januari 2018 hebben we voor alle pensioenregelingen de flexibiliseringsfactoren aangepast. Heb je een pensioenregeling waarbij is afgesproken dat (een deel van) de factoren gegarandeerd is gedurende de contractperiode? Dan kijken we per keer welke factoren gunstiger zijn voor de deelnemer.

Heb je nog vragen?

Blijf deze site in de gaten houden voor informatie over de wettelijke wijzigingen en de wijzigingen in onze producten per 1 januari 2018. Heb je vragen, neem contact op met de adviseur of de contactpersoon bij a.s.r.