Home Zakelijk Verzuim­verzekeringen Wat vergoedt de verzuimverzekering wel en niet?

Dit verzeker je met de basisdekking van de Verzuimverzekering

Met de basisdekking van de Verzuimverzekering verzeker je vooral je financiële risico’s:

Dekking Uitleg Je mogelijkheden
Loonkosten Wij betalen (een deel van) het loon door zolang een medewerker ziek is in het 1e en 2e jaar. Je bepaalt zelf hoeveel procent van het loon wij vergoeden. Vaak stem je dit af op de CAO. Je kunt maximaal €110.000 per medewerker verzekeren, exclusief werkgeverslasten. 
Werkgeverslasten Wij betalen (een deel van) de werkgeverslasten door zolang een medewerker ziek is in het 1e en 2e jaar. Je kunt het gebruikelijke percentage van je branche meeverzekeren. En ook de extra werkgeverslasten.
Eigen risico Hoe langer je zelf het loon van je zieke medewerker doorbetaalt, hoe lager je premie. Hier zijn 2 manieren voor:
1. Een eigen risico in werkdagen
2. Een eigen risico in een geldbedrag. Alleen voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers.
Wanneer ben je niet verzekerd?
  • Als je medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot.
  • Als je als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker.
  • Als jouw bedrijf of de medewerker niet of te weinig meewerken aan de re-integratie van de medewerker. Dit beïnvloedt de uitkering.
  • Als je als werkgever niet hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen en je van UWV langer loon moet doorbetalen.
  • Bij fraude.
Wil je precies weten hoe het zit? Lees dan de polisvoorwaarden. Of neem contact op met je adviseur.
Wij helpen je graag