Zakelijk Salariskoppeling Privacy- en gegevensbeveiliging salariskoppeling

Privacy- en gegevensbeveiliging salariskoppeling

Heb je een inkomensverzekering bij a.s.r.? Dan deel je gegevens met ons zodat wij je verzekering goed kunnen administreren. Met de salariskoppeling wijzigen de gegevens die wij administreren niet. De gegevens die wij kunnen inzien zijn nog steeds hetzelfde als de gegevens die je periodiek via het portaal invoert. 

Als je de salariskoppeling gebruikt automatiseren wij dit proces en halen deze gegevens zelf op uit je salarispakket. Het gaat om persoonsgegevens en salarisgegevens van je medewerkers. Zo hebben wij actuele en juiste gegevens en ben jij als werkgever altijd goed verzekerd.

Het gaat hierbij om privacygevoelige informatie. Daar gaan wij bij a.s.r. zorgvuldig mee om. Hier leggen we uit hoe we dat doen.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je een inkomensverzekering hebt dan verwerken wij onderstaande gegevens van je medewerkers. 

a. NAW-gegevens

We verwerken onderstaande NAW-gegevens:

  • Personeelsnummer
  • Voorletters, tussenvoegsel(s), familienaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens*
  • BSN*

*Adresgegevens en BSN verwerken wij alleen als de verzekeringsdekking onder de pensioenwet valt en wij hier dus een wettelijke grondslag voor hebben. Dit geldt voor de WGA Gat Basis, de WIA Excedent en de WIA Vaste aanvullingsverzekering.

b. Salaris en dienstverband gegevens

We verwerken ook gegevens over het salaris van je medewerkers:

  • Datum in dienst (als het een nieuwe medewerker betreft)
  • Datum uit dienst
  • Type arbeidsovereenkomst
  • Salarisgegevens

Met de salariskoppeling halen wij bovenstaande gegevens geautomatiseerd op. Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie op de polis.

2. Hoe ontvangen wij je medewerkersgegevens? 

Op basis van de machtiging verstrekt de salarisverwerker de voor ons relevante gegevens. Zo kunnen wij de koppeling met het salarispakket leggen en hebben we toegang tot het relevante gedeelte van de salarisadministratie. Vervolgens richten wij de koppeling in en halen maandelijks de gegevens geautomatiseerd, via een beveiligde verbinding, op. 

3. Algemene privacyverklaring a.s.r.

Bij a.s.r. hechten we veel waarde aan de privacy van jou en je medewerkers. Wil je meer informatie over hoe wij omgaan met je (medewerkers)gegevens in het algemeen? Lees dan hier de algemene privacyverklaring van a.s.r.

Wij helpen je graag