Onze Verzuimverzekering kun je uitbreiden met de modules Arbobegeleiding of Arbosignaal in combinatie met de module Re-integratiemanager. Je kiest dan een van de arbodiensten waar wij mee samenwerken. Deze arbodienst wordt voor jou de spin in het web voor je arbo- en verzuimbegeleiding. Of je hier voor kiest bepaal je natuurlijk zelf. Je adviseur helpt je graag om een keuze te maken.
Welke ondersteuning kun je verwachten?
Als je kiest voor de uitbreidingsmodules loopt de verzuim- en arbobegeleiding via de arbodiensten van je keuze. Welke ondersteuning kun je verwachten?
 • Deskundige begeleiding
  Voor deskundige begeleiding kun je kiezen uit ArboDuo, ArboNed, a.s.r. re-integratie/MKB Vitaal of Zorg van de Zaak.
 • Recht op Poortwachtergarantie
  Met de uitbreidingsmodules Arbobegeleiding/Arbosignaal in combinatie met de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager heb je poortwachtergarantie als je de adviezen voor de re-integratie opvolgt.
 • Vaste premie per medewerker
  Naast de premie voor je Verzuimverzekering betaal je voor de uitbreidingsmodules een vast bedrag per medewerker.
 • Eén keer ziek of beter melden
  Via Mijn a.s.r. geef je je ziek- en betermeldingen door. Wij zorgen dat je arbodienst geïnformeerd wordt
 • Eén aanspreekpunt voor je vragen over verzuim en re-integratie
  De casemanager is de spin in het web. Hij zorgt ervoor dat de wettelijke arbodienstverplichtingen worden uitgevoerd en zorgt voor een professionele medische begeleiding van de zieke medewerkers.
De partners waar wij mee werken
 • ArboDuo toon
 • ArboNed toon
 • MKB Vitaal / a.s.r. re-integratie toon
 • Zorg van de Zaak toon
Ervaringen van werkgevers
 • Gericht onderzoek zorgt voor meer werkplezier toon
 • Een coach leert Stefan om te gaan met werkdruk toon
 • Een werkplekonderzoek voorkomt dat Iris langdurig uitvalt toon
De ondersteuning van a.s.r.
De casemanager is je eerste aanspreekpunt. De casemanager kan voor overleg altijd terecht bij de specialisten van a.s.r.
De specialisten van a.s.r.:
 • bewaken de kwaliteit van de professionals waar wij mee samenwerken;
 • ondersteunen de arbodiensten bij specifieke vragen of problemen;
 • bespreken met de arbodiensten trends en ontwikkelingen in het verzuim bij werkgevers;
 • bespreken individuele dossiers met de arbodiensten om te voorkomen dat UWV loonsanctie oplegt bij de werkgever en om de duur van verzuim te verkorten.
Wij helpen je graag