Home Zakelijk Voor werkgevers De KNMT MKB Verzuim-ontzorg verzekering

Per 1 januari 2021 is de naam van de mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) veranderd naar mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorg verzekering (MVOV) en is de dienstverlening in het product uitgebreid. Hieronder lees je over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering én de diensten die wij aanbieden binnen deze mantel.

Wat is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering ontzorgt op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Binnen dit product is er de ontzorgmanager. Deze ontzorgmanager begeleidt jou en je werknemer gedurende het gehele proces van arbeidsongeschiktheid. Dit doet de ontzorgmanager als volgt:

  • We ontzorgen bij de administratie en begeleiden bij de re-integratie. 
  • De werknemer krijgt adviezen over hoe duurzaam te re-integreren en je krijgt adviezen om de re-integratie zo succesvol mogelijk te maken. Zo kan een zieke werknemer snel weer van waarde zijn voor de organisatie.
  • De ontzorgmanager bekijkt samen met jou en je werknemer welke acties ingezet kunnen worden om te voorkomen dat een werknemer uitvalt. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, maar ook acties die voor het hele bedrijf ingezet worden.
  • De ontzorgmanager bepaalt samen met de bedrijfsarts/ arbodienst welke acties nodig zijn om je medewerker snel en duurzaam te re-integreren.  Zo beoordeelt de ontzorgmanager of de inzet van interventiespecialisten of -deskundigen noodzakelijk is en of er eventueel aanpassingen van de werkplek nodig zijn en zet hier zo nodig een interventie voor in.*
  • De dienstverlening van de ontzorgmanager wordt uitgevoerd door ArboNed. 

Wil je meer weten over onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering? Lees het hier.

*Is werkhervatting binnen je bedrijf om wat voor reden dan ook niet mogelijk? Dan zal de ontzorgmanager kijken of werkhervatting bij een andere werkgever mogelijk is en jou en je werknemer daarbij begeleiden. Vindt de bedrijfsarts of de ontzorgmanager een interventie of aanpassing noodzakelijk? En zijn de daaraan verbonden kosten niet bovenmatig in relatie tot de resterende periode van loondoorbetaling? En is de medewerker arbeidsongeschikt geworden op of na de ingangsdatum van deze verzekering? Dan vergoeden we de kosten daarvan volledig.

Voordelen mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV)

Om het ziekteverzuim in mondzorgpraktijken terug te dringen en tandartsen nog beter te ondersteunen/ontzorgen op het gebied van verzuim hebben wij de mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV). Bekijk hier de grootste voordelen:

  • Aantrekkelijke premiestelling voor je inkomensverzekering.
  • Maatwerktarief voor de dienstverlening van de ontzorgmanager.
  • De ontzorgmanagers hebben kennis van de werkzaamheden in de tandartspraktijk en weten welke verzuimrisico’s er zijn. Op deze manier kunnen zij samen met jou verzuim voorkomen. 
  • KNMT-Prikpunt maakt onderdeel uit van deze verzekering.

Een overzicht van de (extra) dienstverlening door ArboNed vind je hier.