Bij het starten van een nieuwe onderneming komt er veel op je af en moet je veel zaken regelen. Verzekeringen horen daar ook bij. Als ondernemer krijg je namelijk te maken met risico’s. Deze risico’s kun je beperken door ze te verzekeren. Er zijn verschillende verzekeringen specifiek voor jou als ondernemer en andere verzekeringen die gericht zijn op de onderneming zelf. Ze helpen bij een goede start en zorgen voor een solide vangnet in de toekomst. Welke verzekeringen dat allemaal precies zijn en wat ze te bieden hebben, vertellen we je hier. 

Zorgverzekering

Voor iedereen die in Nederland woont of werkt, is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Of je in loondienst werkt of ondernemer bent, heeft geen invloed op die verplichting. Voor ondernemers bestaan er wel speciale zorgverzekeringen waarbij extra oog is voor zaken als vitaliteit of mentale gezondheid. De Zorg voor Ondernemersverzekering of Doorgaan­verzekering van a.s.r. zijn daar voorbeelden van.

Goed om te weten: als zzp’er krijg je te maken met de Zorgverzekeringswet. Volgens deze wet ben je verplicht om elk jaar een klein percentage van je omzet af te dragen aan de overheid voor je zorgverzekering. Dit komt bovenop de premies die je aan een zorgverzekeraar betaalt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een inkomen wanneer je niet kunt werken door ziekte of een ongeval. Waar werknemers loon doorbetaald krijgen in deze situaties, ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Een AOV zorgt voor deze financiële zekerheid. Er zijn verschillende AOV’s beschikbaar en afhankelijk van je beroep, de gewenste of benodigde duur van de verzekering en de hoogte van het te verzekeren bedrag, betaal je een bepaalde premie. De premies zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.

Een AOV is niet verplicht voor ondernemers, maar biedt wel zekerheid en rust bij moeilijk te voorspellen gebeurtenissen als ziekte en ongevallen. De overheid is wel bezig met dit onderwerp en heeft in het nieuwe pensioenakkoord besloten dat zzp’ers zich vanaf 2024 verplicht moeten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie wordt inkomensafhankelijk en blijft, net zoals nu, fiscaal aftrekbaar.

Wil je meer tips over hoe jij je als ondernemer goed verzekert? Ga dan naar alles over de AOV.

Pensioen

Iedereen die woont of werkt in Nederland ontvangt vanaf een bepaalde leeftijd een maandelijkse AOW-uitkering van de staat, ongeacht of je als ondernemer of in loondienst werkzaam was. Als we het hebben over een pensioen, zit het het net iets anders. Werknemers in loondienst bouwen vaak via hun werkgever een pensioen op. Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het opbouwen hiervan. Om naast je AOW een maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen na de pensioendatum, is het belangrijk om hier een verzekering voor af te sluiten. Een adviseur kan je helpen bij het vinden van een pensioenregeling die bij je past.

Schadeverzekeringen

Je bent een nieuwe onderneming gestart en hebt bijvoorbeeld een winkelpand, kantoorruimte, inventaris of voorraad aangeschaft. Onderdelen die belangrijk zijn voor je bedrijf, maar waar ook iets mee kan gebeuren. Door brand, water of inbraak kan er schade aan ontstaan, een risico dat je als ondernemer wilt indekken. Hiervoor bestaan allerlei schadeverzekeringen, afhankelijk van wat je precies wilt verzekeren. 

Hieronder een klein overzicht:
  • Opstalverzekering: voor een winkel of bedrijfspand
  • Inventaris- en goederenverzekering: voor de inventaris en bijvoorbeeld voorraden
  • Goederentransportverzekering: verzekert je goederen tegen schade tijdens het transport
  • Zakelijke autoverzekering: als je een auto hebt voor zakelijk gebruik
  • Bedrijfsschadeverzekering: dekt vaste kosten en eventueel gemiste winst als je bedrijf stil komt te liggen
  • Milieuschadeverzekering: deze verzekering dekt de kosten voor sanering en schoonmaak bij milieuschade
  • En meer: er zijn nog vele andere verzekeringen toegespitst op verschillende branches of bedrijfstakken 
Aansprakelijkheidsverzekering

Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVB genoemd, is nodig om schade of letsel die je veroorzaakt bij anderen te kunnen dekken. Daarbij zijn twee verschillende type verzekeringen van belang. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als je schade aanricht aan bedrijfsmiddelen die niet van jou zijn of als je letsel veroorzaakt. Daarnaast is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, voor schade of letsel ontstaan door beroepsfouten. Deze verzekering is belangrijk voor beroepsgroepen in de adviserende dienstverlening zoals onder meer architecten, ICT-specialisten en accountants. Verkeerd advies, nalatigheid of fouten kunnen vermogensschade veroorzaken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat de kosten in zo’n geval gedekt zijn.   

Rechtsbijstandverzekering

Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar als ondernemer kun je te maken krijgen met zakelijke geschillen. Een opdrachtgever betaalt bijvoorbeeld de factuur niet of er is een conflict met een leverancier. Een rechtsbijstandverzekering voorziet je in die gevallen van deskundig juridisch advies en rechtshulp. Er zijn verschillende rechtsbijstandverzekeringen en extra dekkingen beschikbaar. 

Wij helpen je graag