Zorgen voor anderen is voor veel mensen vanzelfsprekend. En de kans is groot dat iedereen vroeg of laat te maken krijgt met mantelzorg. Zeker nu de gevolgen van de vergrijzing overal voelbaar zijn, de professionele zorg schaarser wordt en de overheid al enkele jaren stevig inzet op de participatie-samenleving.

Als werkgever is het belangrijk om te weten welke medewerkers mantelzorg verlenen. Want als ze daar veel tijd aan ‘moeten’ besteden, lopen ze risico op overbelasting en dat heeft vervolgens invloed op hun functioneren. Door samen naar goede oplossingen te zoeken, kun je de band met je medewerkers extra versterken. Zo maak je van een probleem een positieve uitdaging.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden, buurtgenoten of vrienden. Het kan gaan om verzorging of om hulp bij dagelijkse activiteiten. Ook minder intensieve hulp - boodschappen doen, schoonmaken, klusjes in huis - en hulp aan huisgenoten valt onder mantelzorg. Alle hulp die verder gaat dan ‘gebruikelijke hulp’. In tijd uitgedrukt: méér dan 8 uur per week gedurende méér dan 3 maanden.
Waarom is het belangrijk om mantelzorg goed te regelen?

Mantelzorg is een oplossing voor een maatschappelijk probleem waar wij allemaal mee te maken hebben. Als werkgever waarschijnlijk dus ook. Het grootste risico zit in stilzwijgen. Als je niet weet dat iemand mantelzorger is, kun je ook niet helpen. En daar zit het probleem: 75% van de mantelzorgers praat er pas over als ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren. Van de mantelzorgers die het moeilijk vinden om erover te praten, geeft 71% als reden dat ze bang zijn voor een negatieve impact op hun loopbaan. En 65% wil collega’s niet belasten (Bron: Werk&Mantelzorg).

Maar dat is niet waar. Collega’s zijn doorgaans bereid om werk over te nemen en leidinggevenden werken graag mee aan oplossingen. Ze hebben alleen een extra duwtje nodig. Daar kun jij dus voor zorgen. Want als je het als werkgever goed regelt voor je medewerkers, levert dat veel extra goodwill op. Door mensen extra ruimte te geven, behoud je ze voor je bedrijf en zetten ze vaak een stapje extra. Dat zorgt voor meer rust en minder ziekteverzuim. Kortom, een mantelzorgvriendelijk beleid bindt mensen aan je bedrijf en het motiveert tot extra inzet.

Mantelzorg in de praktijk

Joop, onze expert Duurzame Inzetbaarheid, combineert al een aantal jaren zijn werk bij a.s.r. met de zorg voor zijn ouders. Bekijk zijn tips hoe je binnen je bedrijf met mantelzorgers om kunt gaan.

4 tips om mantelzorg goed te regelen in je bedrijf

Het is dus belangrijk het goed te regelen voor mantelzorgers, maar hoe doe je dat? Lees onze 4 tips om een mantelzorgvriendelijk bedrijf te worden.

 1. Onderzoek hoeveel mantelzorgers er in je bedrijf actief zijn. Bijvoorbeeld met een enquête, want als je weet wat er speelt kun je het erover hebben.
 2. Maak mantelzorg bespreekbaar en herken de signalen.
  Geef je medewerkers inzicht in de omvang van de mantelzorg rond je bedrijf. Praat erover tijdens functioneringsgesprekken. Besteed er aandacht aan in je nieuwsbrief en op intranet. Geef aan dat je geïnteresseerd bent in het vinden van goede oplossingen om overbelasting tegen te gaan.
 3. Toon waardering voor mantelzorgers. Je kunt beginnen met mensen te waarderen die zich actief inzetten voor een ander. De combinatie van werk en zorg is iets om trots op te zijn. Ervaringen in de zorg kunnen waardevol zijn voor je bedrijf: meer empathie, creativiteit, tijdmanagement, sociale vaardigheden - noem maar op. Praten over mantelzorg leidt tot méér persoonlijk contact en versterkt de onderlinge relatie.
 4. Zoek samen met leidinggevende en mantelzorgers naar goede oplossingen.
  Bijvoorbeeld flexibele werktijden, tijdelijk minder werken of thuiswerken. Een mantelzorgmakelaar kan helpen met praktische tips en adviezen. Is het mogelijk om tijdelijk een functie te delen met een collega, werktaken af te stoten of van baan te wisselen? Misschien wil je als werkgever betalen voor respijtzorg? (Respijtzorg is vervanging voor als de mantelzorger even niet beschikbaar is - zodat die even op adem kan komen).

Hoe kan a.s.r. je helpen?
a.s.r. heeft een team van specialisten voor je klaar staan. Wij denken graag met je mee hoe je komt tot goede oplossingen voor en met de mantelzorgers in jouw bedrijf.
Onze aanpak:
 1. De mantelzorgers in je bedrijf in beeld brengen
  Wij kunnen je helpen om de mantelzorgers binnen jouw bedrijf zichtbaar te maken. Samen met jou onderzoeken we welke trends of ontwikkelingen er te zien zijn.
 2. Uitwerken en invoeren van oplossingen
  Welke stappen kun je (nog meer) zetten om je bedrijf mantelzorgvriendelijk te maken? Waar vind je voorbeelden van bedrijven die het echt goed hebben geregeld? Wij denken graag met je mee.
 3. Evalueren van de oplossingen
  Wij adviseren om na bijvoorbeeld 3 maanden een eerste evaluatie te houden. Hebben de gekozen oplossingen effect gehad of moet er bijgestuurd worden? Aan de hand van de resultaten van de evaluatie bepaal je de aanpak voor de volgende periode.
 4. Vergoeding van mantelzorg
  In onze Doorgaan­verzekering (combinatie van een Verzuimverzekering en een collectieve zorgverzekering) zit een vergoeding voor de kosten van vervangende mantelzorg bij afwezigheid van de mantelzorger (denk aan vakantie, ziekte of uitval). En we vergoeden een mantelzorgmakelaar. Met onze vaste provider Saar aan Huis hebben we goed contact en kunnen we binnen een week een vervangende mantelzorger regelen. 

Wil je meer weten over hoe je met mantelzorg binnen jouw bedrijf om kunt gaan? Vraag dan onze whitepaper aan.

Wij helpen je graag