Om een nog beter beeld te krijgen van hoe de premieberekening bij de MKB Verzuim-ontzorgverzekering totstand komt staat hieronder nog een voorbeeld.
Voorbeeld: bedrijf met 17 medewerkers
Nu een bedrijf met 17 personeelsleden, ook hier is door de jaren heen een verzuimpercentage van 1% maar dan stijgt het verzuimpercentage naar 2%. Zie onderstaande tabellen om te zien hoe de daaropvolgende premiestijging tot stand komt:
Premiestijging 2020 2019 2018 2017
0% 1% 1% 1%
Premiestijging 2021
2020 2019 2018
 6% 2% 1% 1%
 Verzuimstijging tussen 2019 en 2020 van 100% (van 1% naar 2%) met een premiestijging van slechts 6%
Premiestijging 2022 2021 2020 2019
4% 2% 2% `1%
Verzuimstijging tussen 2020 en 2021 blijft gelijk, maar de premie wordt berekend over de afgelopen 3 jaar dus stijgt de premie licht met 4% omdat er er een jaar met 1% verzuim wegvalt voor 2% verzuim
Let op:
In bovenstaand voorbeeld wordt er steeds vanuit gegaan dat het verzuim stijgt en dus ook het premiepercentage licht stijgt. Als alle factoren binnen je bedrijf hetzelfde blijven, maar het verzuim neemt af dan is er ook sprake van een lichte daling in je premie.
Wij helpen je graag