Home Over a.s.r. Duurzame verzekeraar

Zo doen wij samen met onze klanten 10x duurzaam

We doen allemaal wel iets voor het klimaat. Duurzaam leven zit bijvoorbeeld in meer plantaardig eten, je huis verduurzamen met een warmtepomp of vaker het OV pakken. Je kunt ook kiezen voor een duurzame verzekeraar. Een die zich bij alle beslissingen afvraagt of het geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat en juist actief investeert in de toekomst. Lees hoe wij, en dus ook onze klanten, duurzaam doen.

Bij a.s.r. maken we duurzame keuzes. We behoren tot de 10% best presterende verzekeraars wereldwijd. We zijn duurzaam op meerdere gebieden: we beleggen in bedrijven die actief willen bijdragen aan een beter klimaat, we verzekeren groene daken en tiny houses, we geven klanten de keuze om schades te laten herstellen in plaats van vervangen, we helpen boeren met kortingen om te verduurzamen en we investeren in duurzame energiebronnen. Dat en nog veel meer. Hieronder lees je 10 dingen hoe wij duurzaam doen bij a.s.r.

Waar wil je meer over weten? Snel naar:
1. Beleggen voor volgende generaties

Onze klanten betalen premie voor hun auto-, inboedel- of zorgverzekering, pensioenvoorziening of hypotheek. Een deel van al die premies zetten we opzij om schades en uitkeringen te kunnen betalen. Een ander deel beleggen we. Deze beleggingen dragen bij aan een betere wereld en het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten we de tabaks- en gokindustrie uit en zetten we extra in op beleggingen die CO₂-uitstoot verminderen. Zo willen we Nederland verzekeren van een duurzame toekomst. Voor de huidige generatie en voor de generaties na ons. Niet voor niets hebben we al jaren de hoogste positie in de Eerlijke Verzekeringswijzer.

2. Hulp bij het verduurzamen van je woning

We helpen klanten bij het verduurzamen van hun huis. Dat doen we door onze Verduurzamingshypotheek standaard aan te bieden bij een a.s.r.-hypotheek. Daarmee verlagen we de drempel voor energiebesparende maatregelen. We hanteren voor deze hypotheek een extra lage rente, zodat je het verduurzamen van je huis goed kunt meefinancieren. Ook geven we met ons platform Duurzaam Wonen tips om naast energiebesparende maatregelen ook op andere manieren je leefomgeving te verduurzamen. Wist je dat je bij ons ook een Tiny House kunt verzekeren? En dat groene daken en zonnepanelen standaard zijn meeverzekerd?

3. Schadeherstellen én extra verduurzamen

Onderzoeksbureau CE Delft onderzocht voor ons de klimaatimpact van repareren ten opzichte van vervangen. Repareren is 3 tot 6 keer minder belastend voor de aarde dan vervangen. Van een houten vloer met waterschade is meestal maar 10% beschadigd. Daarom kunnen onze klanten bij schade er altijd voor kiezen deze te laten repareren in plaats van vervangen. Dat noemen we duurzaam schadeherstel. Dit geldt ook voor het zelf repareren van je omgewaaide schutting of het herstellen van een scheur in je muur. Wist je dat als je als klant bij ons schade hebt en die laat herstellen, dat je dan er dan gelijk voor kunt kiezen je woonhuis extra te verduurzamen?

4. Bijdragen aan een duurzame leefomgeving

Gezonde, leefbare omgevingen vragen om duurzaam vastgoed. a.s.r. investeert in vastgoed waarin mensen en bedrijven nu en in de toekomst willen werken, winkelen of wonen. Daarom wordt bestaand vastgoed zoveel mogelijk verduurzaamd, en aan nieuwbouw stellen we hoge kwaliteitseisen. Een mooi voorbeeld is het project Wonderwoods, het pand in Utrecht met een verticaal bos op de gevel. Duurzaamheid komt ook terug bij de landbouwgrond en landgoederen die wij beheren. Hier doen we aan duurzaam bodem- en bosbeheer. Wist je dat we op Landgoed De Groote Scheere in Holthone een nieuw bos hebben aangelegd? Het bos is geplant op 4 hectare grond. Onderdeel van het bos is een klimaatbos. De in totaal 12.000 nieuwe bomen zorgen niet alleen voor CO₂- opslag maar verbeteren ook ons ecosysteem.

5. Investeren in duurzame energiebronnen

Voor een duurzame toekomst moeten we iets doen. Daarom investeert a.s.r. in duurzame energiebronnen als windparken Jaap Rodenburg, Prinses Ariane, Nieuwe Hemweg en zonnepark Pesse. a.s.r. real estate, de vastgoedtak van a.s.r., verwacht de aankomende jaren meer in deze renewables (duurzame energiebronnen) te investeren. Hiermee vergroten we ons aandeel in duurzame energieprojecten en kunnen we de CO₂ uitstoot in onze beleggingen verder terugdringen. Wist je dat deze parken samen goed zijn voor het jaarlijkse energieverbruik van bijna 165.000 huishoudens in Nederland? a.s.r. levert hiermee een positieve bijdrage aan de energietransitie.

6. Ondersteunen van klimaat-slim boeren

a.s.r. kent ook landelijk vastgoed en zet zich samen met haar agrariërs in om de sector te verduurzamen en klimaatbestendiger te maken. Daarbij wordt er o.a. gekeken welke mogelijkheden er zijn om de CO₂-voetafdruk te verminderen en de biodiversiteit in en boven de grond te verbeteren zodat vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Een duurzame bedrijfsvoering brengt voor boeren extra investeringen met zich mee. Om de boeren hierin tegemoet te komen geven we hen 5 tot 10% korting op de pacht als zij duurzame maatregelen toepassen. Inmiddels hebben wij duizenden hectaren van onze bestaande klanten van zo’n ‘groene korting’ voorzien. Wist je dat we samen met Rabobank en Vitens co-initiator zijn van de Open BodemIndex? De Open BodemIndex meet de gezondheid van de bodem en kijkt naar chemie, biologie en structuur. Met een goede bodemgezondheid creëren we meer biodiversiteit in en op de grond. Een divers bodemleven zorgt namelijk voor een gunstige leefomgeving voor planten en dieren.

7. Stimuleren van de biodiversiteit

In een recent onderzoek naar biodiversiteit van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) wordt a.s.r. geprezen om de uitgebreide strategie op het gebied van biodiversiteit. Zo heeft a.s.r. een leidersrol bij de gesprekken met voedselproducenten over het belang van de overgang van dierlijk naar plantaardig. Ook op onze landgoederen kijken we waar we de biodiversiteit kunnen stimuleren. Op landgoed De Groote Scheere, een van de landgoederen van a.s.r., is er dit jaar 25 hectare kruidenrijk grasland langs watergangen, wandelpaden en landschapselementen ingezaaid. Ook heeft a.s.r. zich verbonden aan de Finance Biodiversity Pledge waarmee we ons hebben vastgelegd om uiterlijk 2024 de positieve en negatieve impact van onze beleggingen in biodiversiteit inzichtelijk te hebben en doelstellingen te hebben geformuleerd. Daarbij zet a.s.r. als partner van de biodiversiteitsgelofte het thema biodiversiteit op de agenda van financiële instellingen. Onze CEO Jos Baeten zegt hierover: ‘Met het ondertekenen van de Finance Biodiversity Pledge ondersteunen wij als a.s.r. het initiatief om natuurverlies tegen te gaan. We willen ons inzetten om te zorgen dat onze investeringen in (landelijk) vastgoed en beleggingen die bijdragen aan het herstel van biodiversiteit.’

8. Ondersteunen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers zo goed mogelijk, zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk deel uitmaken van de arbeidsmarkt. a.s.r. is een maatschappelijk betrokken verzekeraar die graag een bijdrage wil leveren aan het gezonder en fitter maken van Nederland. Samen met adviseurs ondersteunen we werkgevers bij het ‘gezonder’ maken van bedrijven en medewerkers. Daarbij zetten we ook het bewegingsprogramma a.s.r. Vitality in. Via een app belonen we deelnemers zodra zij meer bewegen. Wist je dat a.s.r. ook de eMood® heeft ontwikkeld, een tool die de stemming op de werkvloer meet. Belangrijk in deze tijd van de combinatie van thuiswerken en hybride werken. Wat eerst voor de eigen medewerkers werd ingezet, is nu een tool die ook voor andere bedrijven beschikbaar is.

9. Stimuleren van financiële zelfredzaamheid

Binnen ons duurzaamheidsbeleid hebben we uiteraard ook oog voor wat er in de maatschappij speelt. a.s.r. zet zich in voor klanten die hun rekeningen slecht of niet kunnen betalen. Dit doen we door ze proactief te helpen een oplossing te vinden voor hun problemen. We hebben samen met andere grote bedrijven het Ethisch Manifest ondertekend. Om klanten met schuldzorgen sneller te bereiken en effectieve hulp aan te bieden, heeft a.s.r. zich ook aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Wist je dat a.s.r. medewerkers zich vrijwillig inzetten om mensen met financiële problemen te helpen? Recent zijn we ook betrokken bij het digitale Huishoudboekje, een initiatief van de gemeente Utrecht, zodat Utrechtse huishoudens financiële rust en stabiliteit krijgen.

10. Omschakelen naar duurzaam vervoer

Bij a.s.r. is er al jaren aandacht voor duurzame mobiliteit. We hebben de grootste tweerichtings laadgarage voor elektrische auto's ter wereld. In deze garage, met een dak met meer dan 2.000 zonnepanelen, kunnen 250 elektrische auto's tegelijkertijd worden geladen en ontladen. Die extra energie kan nodig zijn als de zon niet schijnt of als er een plotselinge piekbelasting is doordat het gebouw meer verwarmd moet worden (met elektrische warmtepompen) dan normaal. a.s.r. is ook lid van Anders Reizen, de coalitie van inmiddels meer dan veertig grote bedrijven, die zich hebben gecommitteerd om de CO₂-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Wist je dat we ook denken over het Fietspad van de Toekomst, een regionale snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal?

Bonus: duurzaamheid in en om ons hoofdkantoor

In ons bedrijfspand in Utrecht gaan we efficiënt om met drinkwater, zijn we bewust bezig met afval- en energiereductie en spannen we ons in voor het verduurzamen van mobiliteit en het verlagen van CO₂-uitstoot. Toen we enkele jaren geleden toe waren aan een nieuw pand, hebben we bewust gekozen om duurzaam te renoveren in plaats van een nieuw pand neer te zetten. Ons gebouw werd maar liefst 50% zuiniger. We vangen warmte en koude op, hebben naast de 2.000 zonnepanelen op onze laadgarage nog eens 1.200 zonnepanelen op het dak en hebben de tuin zo ingericht dat het de lokale biodiversiteit ondersteunt. En we zijn van het gas af waarmee we volledig CO₂-neutraal zijn.

Kortom, a.s.r. is een verzekeraar die op alle fronten duurzame keuzes maakt.

Inspiratie voor een duurzame levensstijl
{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedenacht, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e", "Of lees meer over Oekra\u0026iuml;ne en\u0026nbsp;\u003ca href=\"/verzekeringen/oekraine\"\u003eje hypotheek of verzekeringen van a.s.r.\u003c/a\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ je antwoord in een paar woorden", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"PEN_C_IDV2":false,"BA_C_PIBB":false,"KS_HD_C_MIJNASR":false,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":false,"SCH_Pac_C_ASRNL":false,"SCH_Pdb_C_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":false,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":false,"VIT_C_CHAT":false}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }