Ga naar de hoofdinhoud

Zo voldoe je aan de zorgplicht voor je medewerkers

Als werkgever word je dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten, zieke, bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, of in geval van een ongeval. De werkgever heeft volgens de wet een uitgebreide zorgplicht. Dat zijn wettelijke bepalingen waar je als werkgever aan moet voldoen als je medewerker bijvoorbeeld ziek wordt, of een ongeval krijgt. 
Hoe is zorgplicht geregeld binnen het arbeidsrecht?

We zetten hier een aantal belangrijke arbeidsrechtelijke wetten op een rij die betrekking hebben op de zorgplicht die je als werkgever hebt:

  • De Wet verbetering poortwachter (Wvp);
  • Wet loondoorbetaling bij ziekte;
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Wet vergoeding affectieschade, Arbowet en goed werkgeverschap.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) gaat over het helpen van werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever ben je verplicht om te handelen volgens deze wet. Deze handelingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Lees hier meer over de Wet verbetering Poortwachter.

Wet Loondoorbetaling bij ziekte

Als je werknemer langdurig ziek, is ben je als werkgever verplicht om minimaal 2 jaar 70% van het loon te betalen. Je kunt afspreken met je werknemers (of in de cao) dat je 100% van het loon betaalt of dat je de eerste of de eerste twee dagen geen loon hoeft uit te keren. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd. In het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht minimaal het minimumloon te betalen, dit geldt niet voor het tweede ziektejaar. Belandt de werknemer in het tweede ziektejaar met zeventig procent van het loon onder het sociaal minimum, dan kan de werknemer bij UWV een aanvulling vragen vanuit de Toeslagenwet. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen. Tegen het risico dat je bij ziekte het loon moet doorbetalen, kun je je verzekeren met een verzuimverzekering.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Is je medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? Dan vraagt de werkgever een WIA-uitkering aan bij UWV. Want de loondoorbetalingsverplichting stopt voor werkgevers na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Meestal voert UWV de WIA-uitkering uit. Hiervoor draag je als werkgever WIA-premie af. Is het risico dat je werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag? Of wil je meer invloed op de re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerker? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Als eigenrisicodrager draag of verzeker je zelf het financiële risico. Je hoeft dan alleen de basispremie te betalen.

Wet vergoeding affectieschade
In het geval van een arbeidsongeval kun je als werkgever voor grote uitdagingen komen te staan. Niet alleen verlies je een werknemer, je loopt ook het risico dat je een schadevergoeding moet betalen. Daarnaast is er sinds januari 2019 de Wet vergoeding affectieschade van kracht, waarbij je als werkgever extra schadeclaims kunt krijgen na een bedrijfsongeval. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit verdriet vanwege een overlijden of een ernstig ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is. De partner, een gezinslid, een ouder en/of kind(eren) hebben recht op vergoeding van affectieschade. Of anderen met een sterke affectieve relatie met het slachtoffer. Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de €12.500,- en € 20.000,- per persoon. Het totaalbedrag kan dus behoorlijk oplopen.
Hoe voldoe je aan de zorgplicht?
Een gezond werkklimaat

Als werkgever ben je voor de wet verplicht om te zorgen voor een gezond werkklimaat. De minimumnorm voor deze maatregelen zijn vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Goed werkgeverschap

Hoewel het wetboek over veel zaken duidelijkheid geeft, zijn er ook situaties waarover de wet niets zegt en in sommige gevallen ook niets kán zeggen. In dat geval wordt er teruggevallen op ‘Goed Werkgeverschap’. Als je je als werkgever niet houdt aan het goed werkgeverschap, dan kan een werknemer je daarop aanspreken. Naast de wettelijk geregelde aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval, kan de werkgever ook via het algemene ‘Goed Werkgeverschap’ worden aangesproken op vergoeding van schade bij de werknemer. Lees hier meer over goed werkgeverschap.

Meer weten?

Meer weten over de rechten en plichten die je als werkgever hebt? Bekijk ook onze pagina’s over goed werkgeverschap en onbetaald verlof.

Wij helpen je graag
{ "dialog": { "homeItemId" : "42fdf1c1-a8f6-43d1-9dec-ce9c9b829900", "urlChat" : "/api/dialog/Chat/", "urlCM": "/api/dialog/Conversation/", "urlCMReporting": "", "tokenApiEndPoint": "/api/token/get", "feedbackDelay": 2000, "feedbackDelayExtended": 60000, "greeting": [ "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eGoedemiddag, welkom bij a.s.r.\u003c/span\u003e", "\u003cspan style=\"background-color: #ffffff; color: #2a292e;\"\u003eStel ons hieronder je vraag. We helpen je graag verder\u003c/span\u003e" ], "regEx": "^[A-Za-z0-9'`‘’\\xC0-\\xD6\\xD8-\\xF6\\xF8-\\xFF!@#$^&()_+/|€,\\.\\-\\s]{0,200}$", "readMore": "Lees meer", "initInputPlaceholder": "Typ je vraag in een paar woorden", "inputPlaceholder": "Typ een reactie of andere vraag", "buttonText": "versturen", "agentDisconnected": "Onze medewerker heeft de chat afgesloten.", "startChat": "Je chat nu met een a.s.r. medewerker", "subjectPrefix": "conversatiestarter", "chatGroupIsOpen": {"KS_HD_C_MIJNASR":true,"PEN_C_IDV2":true,"SCH_Pcl_C_AVP_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_REIS_ASRNL":true,"SCH_Pac_C_ASRNL":true,"SCH_Pdb_C_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_VERKEER_ASRNL":true,"SCH_Pcl_C_BRAND_ASRNL":true,"ARD_C_DB":true,"ARD_C_KLANTADVIES":true}, "occupiedMessage": "Oeps, al onze medewerkers zijn in gesprek. Een moment geduld alsjeblieft", "promptTitle": "Chat sluiten?", "promptText": "Weet je zeker dat je de chat wilt afsluiten?", "Yes": "Ja", "No": "Nee", "chatAvailable": "Chat met ons", "chatOccupied": "De chat is tijdelijk bezet", "chatOff": "De chat is nu gesloten", "subjects": [ { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/verzekering-afsluiten.svg", "title": "Product afsluiten", "chatMessage": "Product afsluiten", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/schade-melden.svg", "title": "Schade melden", "chatMessage": "Schade melden", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/gegevens-wijzigen.svg", "title": "Gegevens wijzigen", "chatMessage": "Gegevens wijzigen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/fondsen-en-koersen-informatie.svg", "title": "Fondsen en koersen", "chatMessage": "Fondsen en koersen", "variantA": true, "variantB": true } , { "iconSrc" : "/-/media/images/asr/asrnl/homepage/toptaak-iconen/contact.svg", "title": "Contact opnemen", "chatMessage": "Contact opnemen", "variantA": true, "variantB": true } ] } } { "dialogErrorModals": { "firstModal": { "message": "Er is helaas een storing. Onze chatbot loopt vast. Klik op vernieuwen om het nog een keer te proberen. Je gesprek blijft bewaard.", "primaryBtn": { "text": "Vernieuwen" } }, "secondModal": { "message": "Helaas, de storing is er niet mee verholpen. Probeer het later op de dag nog een keer of vul het contactformulier in.", "primaryBtn": { "text": "Naar contactformulier", "href": "/contact" }, "secondaryBtn": { "text": "Melding sluiten" } } } }