Zorgplicht: dit betekent het

Als zorgverzekeraar heeft a.s.r. een zorgplicht. Dat houdt in dat wij ervoor zorgen dat jij op tijd de zorg en vergoedingen krijgt waar je recht op hebt. Hoe we dat doen? Dat leggen we je graag uit.

Zorgplicht

Als zorgverzekeraar zijn we wettelijk verplicht om jou zorg of een vergoeding voor zorg te geven als je daar recht op hebt. Dat heet zorgplicht.

Voor sommige zorg gelden vaste afspraken. Zo moet spoedzorg binnen 45 minuten bereikbaar zijn. Bekijk voor meer informatie de website van het NZa.

Omzetplafond
Wat is een omzetplafond en hoe werkt het?

De kosten voor zorg nemen de laatste jaren enorm toe. Doen we niks? Dan zal in 2040 iedereen meer dan het dubbele voor zorg betalen dan dat nu. Dat is een onwenselijke situatie. Samen met de overheid en zorgaanbieders hebben zorgverzekeraars de taak om de kosten van zorg te beheersen. Op deze manier kunnen we de zorgpremie betaalbaar houden. Hoe we dit doen? Met sommige gecontracteerde zorgaanbieders spreken we af hoeveel geld ze krijgen om zorg te verlenen. Dit heet een omzetplafond.

Door het vaststellen van een omzetplafond maken we afspraken met zorgaanbieders over:

  • Het aantal behandelingen
  • De prijs per behandeling
  • De totale kosten van zorg per jaar

Het is aan de zorgaanbieder om dit budget over het jaar te verdelen.

Voor welke zorg geldt het omzetplafond?

Het vaststellen van een omzetplafond gebeurt bij:

  • Ziekenhuizen
  • Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
  • GGZ-instellingen

Wat betekent het omzetplafond voor jou?

We blijven het hele jaar in gesprek met zorgaanbieders. Daarnaast houden we in de gaten hoeveel kosten ze bij ons in rekening brengen. Ook spreken we een zogenaamde doorleverplicht af. Door deze doorleverplicht wordt je alsnog geholpen. Ook als de zorgaanbieder daarvoor geen vergoeding ontvangt, of vergoed wordt tegen een lager tarief. Je merkt hierdoor als verzekerde niets van de afspraken die we maken met zorgaanbieders.

Kan de zorgaanbieder je niet kan behandelen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze zorgadviseurs.

Veelgestelde vragen over de zorgplicht
Meer informatie