Home Blogs van a.s.r. Wij investeren niet in bommen, wel in Bomberbot

Wij investeren niet in bommen, wel in Bomberbot

03 juli 2017

In onze nieuwe campagne zijn we duidelijk over waar we voor staan als het gaat om onze investeringen. Met affiches in bus- en tramhokjes door het hele land laten we zien dat we niet investeren in kinderarbeid, maar wel in kinderonderwijs. Via Social Impact Ventures (Social IV) investeren we in Bomberbot, een Nederlandstalige online omgeving waarin kinderen leren programmeren.

Investeren met impact

Het lijkt heel vanzelfsprekend dat je als verzekeraar niet investeert in zaken waar niemand achter kan staan. Als je kijkt naar de uitkomst van de Eerlijke Verzekeringswijzer is dat helaas niet zo, want een groot deel van de 10 onderzochte verzekeraars doet dit wel. Wij investeren bewust niet in kinderarbeid, wapenhandel en tabaksindustrie en nemen daar een koppositie in. Via Social IV investeren we in sociale ondernemingen met een positieve en meetbare impact op mens en natuur. Social IV is het grootste onafhankelijke impactfonds van Nederland. Het 'waarom' is daarbij minstens zo belangrijk als het 'hoe'. Een voorbeeld daarvan is Bomberbot.

Lesmethode

De missie van Bomberbot is om kinderen op basisscholen op een leuke en leerzame manier te helpen bij de ontwikkeling van digitale kennis en vaardigheden. Bomberbot is een volledig uitgewerkte lesmethode om kinderen van 8 tot 12 (groep 5 t/m 8) de basisprincipes achter het programmeren te leren, uitgelegd door de eigen leerkracht. Het stimuleert belangrijke 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben in de sterk digitaliserende wereld. Job Caljé, commercieel directeur bij Bomberbot: “Met het lespakket van Bomberbot leren kinderen onder andere samenwerken, kritisch nadenken en problemen oplossen. Vaardigheden die in de huidige samenleving steeds belangrijker worden.” 

Leerkrachtenbegeleiding

Uniek bij het lesprogramma is dat Bomberbot leerkrachten actief begeleid bij het lesgeven.  “Leerkrachten zijn gewend om les te geven in onderwerpen waar ze zelf veel meer kennis hebben dan leerlingen. Met programmeren is dit bij bijna alle leerkrachten niet het geval en dus begeleiden onze twee collega’s Sjoera en Kirsten de leerkrachten via chat, telefoon en mail.” Een bijkomend voordeel is dat Bomberbot door deze constante begeleiding haar lesmaterialen continu kan verbeteren.

Naamgeving

Bomberbot klinkt heel leuk, waar komt de naam eigenlijk vandaan? Job Caljé: “Cristian Bello, oprichter van Bomberbot, was vroeger groot fan van Bomberman, een in zijn geboorteland Colombia populair computerspel. Omdat kinderen in de door hem zelf bedachte game een robot door een doolhof moeten leiden, ontstond Bomberbot, een combinatie van Bomberman en robot.”

Gelijke Kansen Alliantie

Bomberbot heeft extra aandacht voor kinderen met de laagste sociaaleconomische achtergrond. De onderneming is sinds kort ook onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie, een op initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker opgericht netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen. Daarom richt Bomberbot zich ook op scholen. “Alle kinderen moeten de digitale wereld kunnen snappen. Daarom werken wij aan de digitale geletterdheid van kinderen en richten wij ons op scholen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen de vaardigheden van de toekomst leren en niet alleen de kinderen met hoogopgeleide ouders.” zegt Job Caljé.

Productontwikkeling

Met de investering van Social IV werken de 9 man in dienst van Bomberbot aan productontwikkeling en uitbreiding naar het buitenland. Zo zijn ze met een lesprogramma voor middelbare scholieren bezig en lopen er naast Finland en Nederland ook pilots in de Verenigde Staten, Canada, Engeland en Hong Kong. Met deze investering hopen Bomberbot en Social Impact Ventures in de komende 5 jaar meer dan 1 miljoen kinderen te bereiken.

Kinderarbeid

a.s.r. investeert niet in kinderarbeid, wel in kinderonderwijs. Bekijk ook waarom Katja Schuurman niet kan leven met het idee dat premiegeld kinderarbeid financieert.

Christel van Capelleveen