Welkom bij a.s.r.

Wij gebruiken technieken in de site die niet worden ondersteund door jouw browser. Wij ondersteunen wel alle laatste versies van Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Je pensioen omzetten naar een variabele pensioenuitkering

Vóór je pensioendatum heb je pensioen opgebouwd via een beschikbare premieregeling. Op je pensioendatum heb je dit opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een vaste levenslange pensioenuitkering van a.s.r. Je ontvangt nu elke maand bruto een vast bedrag van ons. Nieuwe wetgeving bied je de mogelijkheid om je vaste pensioenuitkering om te zetten in een variabele pensioenuitkering. Je moet dit wel in 2017 regelen.

Wat houdt de wetgeving in?

De Wet verbeterde premieregeling is van kracht geworden per 1 september 2016. Deze wet maakt het mogelijk om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Bij een variabele pensioenuitkering staat de hoogte van je pensioenuitkering niet levenslang vast. Dit in tegenstelling tot je huidige uitkering die wél vaststaat. Bij een variabele pensioenuitkering wordt het opgebouwde pensioenkapitaal belegd nadat je met pensioen bent. Elk jaar wordt dan een deel van het nog aanwezige pensioenkapitaal in beleggingen gebruikt voor de pensioenuitkering in dat jaar. 
Heb je in de periode 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een levenslange vaste pensioenuitkering aangekocht? Dan heb je de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Je zet je vaste pensioenuitkering dan om in een variabele pensioenuitkering.

Hoe werkt een variabele pensioenuitkering?

  • Via de pensioenregeling van je werkgever heb je een pensioenkapitaal opgebouwd.
  • Op jouw pensioendatum koop je een pensioen aan waarvan de hoogte voor één jaar vaststaat. Maandelijks wordt uit het pensioenkapitaal de pensioenuitkering betaald.
  • De rest van je opgebouwde pensioenkapitaal wordt of blijft belegd.
  • De pensioenverzekeraar stelt de hoogte van de pensioenuitkering ieder jaar opnieuw vast. Hierbij wordt rekening gehouden met de dan actuele marktrente, de gemiddelde levensverwachting en de waarde van je beleggingen op dat moment.

Let op: a.s.r. biedt op dit moment geen variabele pensioenuitkering aan. Dit betekent dat je hiervoor moet overstappen naar een andere pensioenverzekeraar.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordeel

  • Je bent niet langer afhankelijk van de marktrente op jouw pensioendatum. Daarmee vergroot je de kans op een hoger pensioen. De marktrente of de waarde van de beleggingen kunnen immers stijgen.

Nadeel

  • Je pensioen kan ook dalen. Je loopt meer risico. Dit komt omdat de marktrente of de waarde van de beleggingen ook kan dalen. Bovendien kan de gemiddelde levensverwachting in de toekomst toenemen. Als dit zo is, moeten we langer pensioen uitkeren en neemt het jaarlijkse pensioenbedrag ook af.

Iets voor jou?

  • Als je in de toekomst een hogere pensioenuitkering verwacht door een hogere marktrente en/of goede beleggingsresultaten.

  • Als je risico kunt lopen met de hoogte van je pensioenuitkering. Je pensioenuitkering kan immers elk jaar anders zijn afhankelijk van marktrente en beleggingsresultaten.

  • Als je zeker wilt zijn van de hoogte van het pensioen zoals met de direct ingaande pensioenuitkering.

  • Als je niet wilt overstappen naar een andere pensioenverzekeraar.

Wat moet ik doen als ik wil omzetten?

Let op: Je hebt alleen in 2017 de mogelijkheid je vaste pensioen om te zetten naar een variabele pensioenuitkering. Zorg dus dat je vóór 20 november 2017 het verzoek om de waarde over te dragen naar a.s.r. hebt gestuurd.

Laat je adviseren

Of een bepaalde keuze in jouw situatie verstandig is, is vaak moeilijk te bepalen. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij kan jou op maat advies geven. Bespreek wel vooraf met je adviseur wat de kosten voor het advies zijn en wat eventuele bijkomende service precies inhoudt.

Heb je nog vragen?

Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Bellen kan op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (030) 257 42 66. Je kunt ook ons contactformulier invullen. Wij helpen je graag.