Home Looptijdrente

Looptijdrente

De looptijdrente geeft een beter beeld van de totale maandlasten van je hypotheek gedurende de looptijd van de hypotheek.
Met deze berekening krijg je niet alleen inzicht, maar zie je ook wat je kunt besparen op de rente.

Automatische renteaanpassing bij aflossing en waardestijging van je woning

Wil je weten hoe het zit met de aanpassing van je rente bij aflossen? Bekijk dan onderstaande video:

Je kunt ook in een lagere risicocategorie komen doordat de waarde van je woning is toegenomen. Als je ons een gevalideerd taxatierapport stuurt houden we rekening met de nieuwe waarde en passen we (wanneer je in een lagere risicocategorie valt) je rente automatisch aan. Het taxatierapport kan je sturen naar hypothekenbeheer@asr.nl.

Belangrijk om te weten

Maandlasten
In de (voorbeeld)berekeningen en vergelijkingen wordt het verschil in rentelasten weergegeven. Hierbij worden aflossingen en eventuele overlijdensrisicopremie(s) buiten beschouwing gelaten. De aflossingen komen wel terug in het maandlasten overzicht wanneer er een berekening wordt gemaakt.

Hypotheekrente & rentevaste periode
Er is voor de hele looptijd van de hypotheek gerekend met het rentepercentage van de gekozen rentevaste periode. Na die rentevaste periode kan het rentepercentage in werkelijkheid anders zijn. 

Vergelijking zonder looptijdrente
In vergelijkingen zonder looptijdrente is de aanname gedaan dat de gekozen rente gedurende de rentevaste periode gelijk blijft. 

Wijzigen van de rente
Indien gedurende de looptijd van de lening wijzigingen op je lening plaatsvinden kan de rente en/of aflossing veranderen. Hierdoor kunnen de bedragen in deze berekening niet meer overeenkomen met jouw situatie.

Geen rechten
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.